-|پیامک های من|-

پیامک بفرستین به شماره : 30005890000021

نویسنده: .: Arsis119 :. ناچیزترین ذره هستی : . . . - یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢

...

سه نقطه که هیچ ...

اگر تمام دلم را نقطه چین کنم ،

باز برای ابراز تنهایی ام جا تنگ است...

سلام روزگار... چه میکنی با نامردی مردمان ؟

من هم ..اگر بگذارند ...

دارم خرده های دلم را...

چسب میزنم... راستی این دل ..

دل می شود ؟
نویسنده: .: Arsis119 :. ناچیزترین ذره هستی : . . . - دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٢
Design By : shotSkin.com