-|پیامک های من|-

پیامک بفرستین به شماره : 30005890000021

به نام خداوندرحمتگر مهربان

یک    انـــدرز    نیک

جوان ثروتمندی نزد یک انسانی وارسته رفت
و از او اندرزی برای« زندگی نیک » خواست.

          مرد  او را به کنار پنجره برد و

                                       پرسید: پشت پنجره چه می بینی؟

گفت:آدمهایی که میآیند و میروند و گدای کوری که در خیابان صدقه میگیرد.

بعد آینه بزرگی به او نشان
 داد و باز پرسید:
 
در این آینه نگاه کن و بعد بگو
چه می بینی ؟
گفت: خودم را می بینم!

دیگر دیگران را نمی بینی! آینه و پنجره هر دو از یک ماده اولیه ساخته شده اند، شیشه.

 اما در آینه لایه نازکی از نقره در پشت شیشه قرار گرفته و در آن چیزی جز شخص خودت را نمی بینی.

این دو شیئ شیشه ای را با هم مقایسه کن. وقتی شیشه فقیر باشد، دیگران را می بیند و به آنها احساس محبت میکند. اما وقتی از نقره (یعنی ثروت) پوشیده میشود، تنها خودش را می بیند.

     تنها وقتی ارزش داری که شجاع باشی و آن پوشش نقره ای را از جلو چشمهایت برداری تا بار دیگر بتوانی دیگران را ببینی و دوستشان بداری.

| دوشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٠ | ٩:٤٢ ‎ب.ظ | .: Arsis119 :. ناچیزترین ذره هستی : . . . نظرات () |

Design By : shotSkin.com