-|پیامک های من|-

پیامک بفرستین به شماره : 30005890000021


برای فعال سازی اهنگ پیشواز یک پیام کوتاه حاوی کد موزیک رابه شماره سرویس۷۵۷۵ارسال کنید یا برای شروع یک پیام کوتاه بدون متن به ۷۵۷۵ ارسال کنید

*درصورت تمایل میتوانیدفقط طی ۳روز اهنگ خود را به طور رایگان باسایراهنگ ها عوض کنید

برای مثال اگر مایل به جایگزینی اهنگ موجود ۱۰۰۱۰۱ بااهنگ۱۰۰۱۰۲  باشید باشماره گیری زیر میتوانید ان را تغییر دهید.
کلید تماس#۱۰۰۱۰۲*۱۰۰۱۰۱*۶*۷۷۷*
توجه (*)به معنای کلید ستاره و(#)به معنای کلید مربع است
هزینه همه ی اهنگ های پیشواز ۵۰۰ تومان برای ۳۰روزاست

کد ها در ادامه . . .

.

.

.

 HZحذف اهنگ پیشواز………………………………………………………. ……کداهنگ
مشاهده ی اهنگ های پرطرفدار………………………………………….ارسال پیام کوتاه بدون متن به ۷۵۷۵
کد تمامی اهنگ های پیشواز:

http://SmsArsis119.persianblog.ir
سوت:……………………………….………………………………..۲۲۱۱۰۰
اگه بد باشی اگه خوب:………………………………………………..۲۲۱۱۰۱
هوایی:………………………………………………………………..۲۲۱۱۰۲
یک گروه:…………………………………………………………….۲۲۱۱۰۳
فرشته:………………………………………………………………..۲۲۱۱۰۴
کافه:………………………………………………………………….۲۲۱۱۰۵
طبل:………………………………………………………………….۲۲۱۱۰۶
امام علی ۱(پایان سریال):…………………………………………….۲۲۱۱۰۷
ساز دهنی:……………………………………………………………۲۲۱۱۰۸
خنده:…………………………………………………………………۲۲۱۱۰۹
ای امان:……………………………………………………………..۲۲۱۱۱۰
ای وطن:…………………………………………………………….۲۲۱۱۱۱
ای وطن۲:…………………………………………………………. ۲۲۱۱۱۲
شاهکار:…………………………………………………………….۲۲۱۱۱۳
دوصفر هفت (فیلم۰۰۷):……………………………………………۲۲۱۱۱۴
کارخانه:…………………………………………………………….۲۲۱۱۱۵
شبح(صدای شبح)……………………………………………………۲۲۱۱۱۶
طلایی……………………………………………………………….۲۲۱۱۱۷
خوب بد زشت (موسیقی فیلم خوب بد زشت):………………..۲۲۱۱۱۸
تولد مبارک:………………………………………………………..۲۲۱۱۱۹
تپه:…………………………………………………………………۲۲۱۱۲۰
جدل:……………………………………………………………….۲۲۱۱۲۲
ایران اباد:………………………………………………………….۲۲۱۱۲۳
صدای جنگل(صدای حیوانات):……………………………………..۲۲۱۱۲۴
پرش:………………………………………………………………۲۲۱۱۲۵
اداجیومولتو الگرو:…………………………………………………۲۲۱۱۲۶
اداجیومولتو الگرو۲:……………………………………………..  ۲۲۱۱۲۷
هوا:……………………………………………………………….۲۲۱۱۲۸
علاءالدین(موسیقی کارتون):……………………………………….۲۲۱۱۲۹
انداته کانتابیله کن منتو(موسیقی فیلم):……………………………۲۲۱۱۳۰
انتراکتیکا(موسیقی فیلم):…………………………………………..۲۲۱۱۳۱
از کرخه تا راین(موسیقی فیلم):………………………………….. ۲۲۱۱۳۲
پلیس بورلی هیلز(موسیقی فیلم):……………………………………………………………….۲۲۱۱۳۳٫
شمشیر زن حرفه ای۱(موسیقی فیلم):………………………………۲۲۱۱۳۴
شمشیر زن حرفه ای۲(موسیقی فیلم):……………………………….۲۲۱۱۳۵
افق ابی:……………………………………………………………۲۲۱۱۳۶
شجاع دل(موسیقی فیلم):…………………………………………۲۲۱۱۳۷
سلول……………………………………………………………..۲۲۱۱۳۸
چایکوفسکی:…………………………………………………….۲۲۱۱۳۹
اربه های اتش(موسیقی فیلم):…………………………………..۲۲۱۱۴۰
کنسرت۱:……………………………………………………….. ۲۲۱۱۴۱
کنسرت۲:……………………………………………………….  ۲۲۱۱۴۲
کنسرت۸۲ویلن۱:……………………………………………….. ۲۲۱۱۴۳
کنسرت۸۲ویلین۲:………………………………………………. ۲۲۱۱۴۴
کنسرت۸۲ویلین۳:………………………………………………. ۲۲۱۱۴۵
کنسرت۹۳:…………………………………………………….. ۲۲۱۱۴۶
کنسرت۱-۹۳:………………………………………………….. ۲۲۱۱۴۷
کنسرت۲-۹۳:………………………………………………….. ۲۲۱۱۴۸
کنسرت۱۰۸:…………………………………………………… ۲۲۱۱۴۹
کنسرت۲۵۶:…………………………………………………… ۲۲۱۱۵۰
کنسرت۴۳۵:…………………………………………………… ۲۲۱۱۵۱
کنسرت۵۴۰:…………………………………………………… ۲۲۱۱۵۲
فتح بهشت(موسیقی فیلم):…………………………………………۲۲۱۱۵۳
متفاوت:………………………………………………………….۲۲۱۱۵۴
بیمار انگلیسی(موسیقی فیلم):……………………………………..۲۲۱۱۵۵
اسکادران عشق(موسیقی فیلم):……………………………………۲۲۱۱۵۶
ابدیت ویک روز(موسیقی فیلم):…………………………………..۲۲۱۱۵۷
چشمان کاملا باز(موسیقی فیلم):…………………………………..۲۲۱۱۵۸
چشمان کاملا باز ۲ (موسیقی فیلم):……………………………….۲۲۱۱۵۹
فردریک شوپن۱:………………………………………………. ۲۲۱۱۶۰
فردریک شوپن۲: ……………………………………………….۲۲۱۱۶۱
فردریک شوپن۳:………………………………………………. ۲۲۱۱۶۲
فلوت:……………………………………………………………۲۲۱۱۶۳
بری مشتی دلار(موسیقی فیلم):………………………………۲۲۱۱۶۴
فوگ اپوس۱۳۳:……………………………………………….. ۲۲۱۱۶۵
هرکول پوارو(موسیقی فیلم):…………………………………..۲۲۱۱۶۶
جورج بیزت۱:………………………………………………….. ۲۲۱۱۶۷
جورج بیزت۲:………………………………………………….. ۲۲۱۱۶۸
خاک سرخ۱ (موسیقی فیلم):…………………………………..۲۲۱۱۶۹
خاک سرخ۲(موسیقی فیلم):……………………………………۲۲۱۱۷۰
لارگتو:…………………………………………………………….۲۲۱۱۷۱
لوسین۱(موسیقی کارتون):………………………………………۲۲۱۱۷۲
ریمیسکس کورساکف:…………………………………………..۲۲۱۱۷۳
منوات الگرومولتو:……………………………………………….۲۲۱۱۷۴
میشل استرکف(موسیقی فیلم):……………………………….۲۲۱۱۷۵
میم مثل مادر(موسیقی فیلم):………………………………….۲۲۱۱۷۶
منوات:…………………………………………………………..۲۲۱۱۷۷
منوات۲:…………………………………………………………۲۲۱۱۷۸
معجزه مایل(موسیقی فیلم):…………………………………..۲۲۱۱۷۹
میتی کامون(موسیقی کارتون):…………………………………۲۲۱۱۸۰
محرم۱:……………………………………………………….. ۲۲۱۱۸۱
محرم۲:……………………………………………………….. ۲۲۱۱۸۲
مرغ سحر:……………………………………………………..۲۲۱۱۸۴
موتزارت شب:………………………………………………….۲۲۱۱۸۵
موتزارت تور کیش:…………………………………………….۲۲۱۱۸۶
ناوارو(موسیقی فیلم):………………………………………..۲۲۱۱۸۷
نقاب(موسیقی فیلم):…………………………………………۲۲۱۱۸۸
دختری به نام نل(موسیقی کارتون):………………………….۲۲۱۱۸۹
پاگانینی۱:……………………………………………………. ۲۲۱۱۹۰
پاگانینی۲:……………………………………………………. ۲۲۱۱۹۱
پاگانینی۳:……………………………………………………. ۲۲۱۱۹۲
پاپیون:(موسیقی فیلم):………………………………………….۲۲۱۱۹۳
کنسرتوپیانو:…………………………………………………..۲۲۱۱۹۴
کنسرتو پیانو۱-۵:……………………………………………. ۲۲۱۱۹۵
کنسرت پیانو۲-۵:……………………………………………. ۲۲۱۱۹۶
پاپکورن(موسیقی فیلم):………………………………………..۲۲۱۱۹۷
داستان عامه پسند(موسیقی فیلم):…………………………..۲۲۱۱۹۸
پوراوید۱: ……………………………………………………۲۲۱۱۹۹
پوراوید۲:…………………………………………………… ۲۲۱۲۰۰
پوراوید۳:…………………………………………………… ۲۲۱۲۰۱
پوراوید۴:…………………………………………………… ۲۲۱۲۰۲
پوراوید۵:…………………………………………………… ۲۲۱۲۰۳
رنگ افتاب:………………………………………………… ۲۲۱۲۰۴
رنگ افتاب۲:………………………………………………. ۲۲۱۲۰۵
غوغا:………………………………………………………..۲۲۱۲۰۶
ریچاردواگنر:………………………………………………….۲۲۱۲۰۷
ریمیسکی کورساکف:………………………………………..۲۲۱۲۰۸
روسینی:…………………………………………………….۲۲۱۲۰۹
روسینی۲:…………………………………………………. ۲۲۱۲۱۰
سرزمین مادری:……………………………………………..۲۲۱۲۱۱
شوبرت:……………………………………………………..۲۲۱۲۱۲
شوبرت۲:…………………………………………………….۲۲۱۲۱۳
ارتش سری(موسیقی فیلم):………........………………………..۲۲۱۲۱۴
شورمستی:……………………………………………………۲۲۱۲۱۵
سونات شماره ۲-۱۴:…………..........………………………. ۲۲۱۲۱۶
سونات شماره ۱۷:…………………………………………. ۲۲۱۲۱۷
سوت۳:…………………………………………………….. ۲۲۱۲۱۸
ورزش۱:…………………………………………………….. ۲۲۱۲۱۹
ورزش۲:…………………………………………………….. ۲۲۱۲۲۰
اشتراوس:……………………………………………………۲۲۱۲۲۱
کوارتت زهی اپوس ۱۲۷:……………………………………۲۲۱۲۲۲
تامن بدیدم روی تو:…………………………………………..۲۲۱۲۲۳
ترانه امید:……………………………………………………۲۲۱۲۲۴
تا سپید خدا:………………………………………………….۲۲۱۲۲۵
اخرین موهیکان(موسیقی فیلم):……………..........………………۲۲۱۲۲۶
اخرین وسوسه مسیح۱(موسیقی فیلم):……................……………..۲۲۱۲۲۷
اخرین وسوسه مسیح۲(موسیقی فیلم):…..................……………….۲۲۱۲۲۸
نقاب زورو(موسیقی فیلم):……………........…………………….۲۲۱۲۲۹
ترکی:………………………………………………………..۲۲۱۲۳۰
ترنس:………………………………………………………..۲۲۱۲۳۱
ترنس۲:……………………………………………………… ۲۲۱۲۳۲
ترنس۳:……………………………………………………… ۲۲۱۲۳۳
ترنسفورمر(موسیقی فیلم):……........……………………………..۲۲۱۲۳۴
ویلن:…………………………………………………………..۲۲۱۲۳۵
ویلن کنسرت:…………………………………………………..۲۲۱۲۳۶
وسعت سبز۱:………………………………………………… ۲۲۱۲۳۷
یوهان برامس:………………………………………………….۲۲۱۲۳۸
ای ایران:………………………………………………………۲۲۱۲۳۹
کویر۱:………………………………………………………. ۲۲۱۲۴۰
کویر۲:………………………………………………………. ۲۲۱۲۴۱
خزان:…………………………………………………………۲۲۱۲۴۲
کردی۱:……………………………………………………… ۲۲۱۲۴۳
کردی۲:……………………………………………………….۲۲۱۲۴۴
خنده:…………………………………………………………..۲۲۱۲۴۵
زندگی:…………………………………………………………۲۲۱۲۴۶
موزیک ولایت:………………………………………………..۲۲۱۲۴۷
عشق۱:………………………………………………………. ۲۲۱۲۴۸
عشق۲:………………………………………………………. ۲۲۱۲۴۹
جادو۱:……………………………………………………….. ۲۲۱۲۵۰
مشغول:………………………………………………………..۲۲۱۲۵۱
مستان:…………………………………………………………۲۲۱۲۵۲
یادگار۱:……………………………………………………….. ۲۲۱۲۵۳
یادگار۲:……………………………………………………….. ۲۲۱۲۵۴
شهاب:…………………………………………………………۲۲۱۲۵۵
می عشق:………………………………………………………۲۲۱۲۵۶
میهن زیبای من:………………………………………………..۲۲۱۲۵۷
مایل(موسیقی فیلم):……………………………………………..۲۲۱۲۵۸
ترکیب:…………………………………………………………۲۲۱۲۵۹
مبارک :………………………………………………………..۲۲۱۲۶۰
مشتاقان:………………………………………………………..۲۲۱۲۶۱
موتزارت:……………………………………………………….۲۲۱۲۶۲
شب:…………………………………………………………….۲۲۱۲۶۳
شبها:…………………………………………………………….۲۲۱۲۶۴
اقیانوسی:………………………………………………………..۲۲۱۲۶۵
مهمانی:………………………………………………………….۲۲۱۲۶۶
پلنگ صورتی:…………………………………………………..۲۲۱۲۶۷
شمس۱:………………………………………………………… ۲۲۱۲۷۰
محمدرسول ا…(۱):………………………………………………۲۲۱۲۷۲
معصومیت از دست رفته:…………………………………………۲۲۱۲۷۳
امام علی:…………………………………………………………۲۲۱۲۷۴
محمد ا…(۲):…………………………………………………….۲۲۱۲۷۵
نینوا:……………………………………………………………..۲۲۱۲۷۶
شمس۲:………………………………………………………… ۲۲۱۲۷۸
ای خدا:………………………………………………………….۳۳۱۱۰۰
فردا:…………………………………………………………….۳۳۱۱۰۱
برو(موسیقی فیلم):……………………………………………….۳۳۱۱۰۲
گومناسای:……………………………………………………….۳۳۱۱۰۳
ایرانی:…………………………………………………………..۳۳۱۱۰۴
ازکرخه تا راین(موسیقی فیلم):……………………………………۳۳۱۱۰۵
کوه یخ:………………………………………………………….۳۳۱۱۰۶
میستیک:………………………………………………………..۳۳۱۱۰۷
اکسزن……………………………………………………….. ۳۳۱۱۰۸
اشتیاق رومی:……………………………………………………۳۳۱۱۰۹
از سرزمین های شمال:………………………………………….۳۳۱۱۱۰
ستاره:…………………………………………………………..۳۳۱۱۱۱
رویا:…………………………………………………………….۳۳۱۱۱۲
زیردریا:…………………………………………………………۳۳۱۱۱۳
ویولن:…………………………………………………………..۳۳۱۱۱۴
زوکی:…………………………………………………………..۳۳۱۱۱۵
الفا:……………………………………………………………..۳۳۱۱۱۶
موزیک عربی:………………………………………………….۳۳۱۱۱۷
زیبایی:………………………………………………………….۳۳۱۱۱۸
بتهوون:…………………………………………………………۳۳۱۱۱۹
جوجه:………………………………………………………….۳۳۱۱۲۰
شهر:……………………………………………………………۳۳۱۱۲۱
کلاسیک:……………………………………………………….۳۳۱۱۲۲
کلاسیک۲:……………………………………………………. ۳۳۱۱۲۳
کلاسیک۳:……………………………………………………..۳۳۱۱۲۴
گاوسرخوش:……………………………………………………۳۳۱۱۲۵
انیگما:………………………………………………………….۳۳۱۱۲۶
انیگما۲:………………………………………………………. ۳۳۱۱۲۷
انیگما۳:………………………………………………………. ۳۳۱۱۲۸
انیگما۴:………………………………………………………. ۳۳۱۱۲۹
شعله:…………………………………………………………..۳۳۱۱۳۰
فلوت:………………………………………………………….۳۳۱۱۳۱
خدای شادی ها:………………………………………………..۳۳۱۱۳۲
مدیتیشن:……………………………………………………….۳۳۱۱۳۳
موتزارت:……………………………………………………..۳۳۱۱۳۴
نیاز:………………………………………………………….۳۳۱۱۳۵
نیمردالگار:……………………………………………………۳۳۱۱۳۶
شمال:………………………………………………………..۳۳۱۱۳۷
پیانو:…………………………………………………………۳۳۱۱۳۸
پلنگ صورتی:……………………………………………….۳۳۱۱۳۹
حاضرک:……………………………………………………۳۳۱۱۴۰
سوت:……………………………………………………….۳۳۱۱۴۱
ندای شیرین:…………………………………………………۳۳۱۱۴۲
سمفونیک:……………………………………………………۳۳۱۱۴۳
تارزان:………………………………………………………۳۳۱۱۴۴
تکنو:………………………………………………………..۳۳۱۱۴۵
همنوازی ویولن:……………………………………………..۳۳۱۱۴۶
ویندوز:……………………………………………………..۳۳۱۱۴۷
لافتی الاعلی:………………………………………………..۳۳۱۱۴۸
مداحی۱:…………………………………………………… ۴۴۱۱۰۱
یاعلی:……………………………………………………….۴۴۱۱۰۲
یازینب:………………………………………………………۴۴۱۱۰۳
نوحه۱:…………………………………………………….. ۴۴۱۱۰۴
حضرت هادی:……………………………………………….۴۴۱۱۰۵
مداحی۲:……………………………………………………. ۴۴۱۱۰۶
کربلا:………………………………………………………..۴۴۱۱۰۷
نوحه۲:……………………………………………………….۴۴۱۱۰۸
نوحه۳:……………………………………………………… ۴۴۱۱۰۹
مداحی۳:…………………………………………………….. ۴۴۱۱۱۰
مداحی۴:…………………………………………………….. ۴۴۱۱۱۱
مداحی۵:…………………………………………………….. ۴۴۱۱۱۲
(یارسول ا…):…………………………………………………۴۴۱۱۱۳
مهدی۱: ……………………………………………………….۴۴۱۱۱۴
مداحی۶:……………………………………………………… ۴۴۱۱۱۵
یاجواد:…………………………………………………………۴۴۱۱۱۶
حسین:………………………………………………………….۴۴۱۱۱۷
مداحی۷:……………………………………………………… ۴۴۱۱۱۸
علی مولا:………………………………………………………۴۴۱۱۱۹
صلوات:………………………………………………………..۴۴۱۱۲۰
لبیک:………………………………………………………….۴۴۱۱۲۱
لااله الا ا…(۱):………………………………………………..۴۴۱۱۲۲
مصطفی:……………………………………………………….۴۴۱۱۲۳
امیرالمومنین۱ :…………………………………………………۴۴۱۱۲۴
مولاعلی۱: …………………………………………………….۴۴۱۱۲۵
مولاعلی۲:……………………………………………………. ۴۴۱۱۲۶
غدیر:………………………………………………………….۴۴۱۱۲۷
علی علی مولا۱:……………………………………………… ۴۴۱۱۲۸
علی علی مولا۲:……………………………………………… ۴۴۱۱۲۹
علی(علی ای همای رحمت):………………………………….۴۴۱۱۳۰
نورالهدی:………………………………………………………۴۴۱۱۳۱
لااله الا ا…(۲):………………………………………………..۴۴۱۱۳۲
لااله الا ا…(۳):………………………………………………..۴۴۱۱۳۳
یاعلی ویاعظیم:…………………………………………………۴۴۱۱۳۴
حسن:…………………………………………………………..۴۴۱۱۳۵
مهدی۲:……………………………………………………….. ۴۴۱۱۳۶
مهدی۳:……………………………………………………….. ۴۴۱۱۳۷
مهدی۴:……………………………………………………….. ۴۴۱۱۳۸
محمد۱:……………………………………………………….. ۴۴۱۱۳۹
محمد۲:……………………………………………………….. ۴۴۱۱۴۰
محمد۳:……………………………………………………….. ۴۴۱۱۴۱
محمد۴:……………………………………………………….. ۴۴۱۱۴۲
محمد۵:……………………………………………………….. ۴۴۱۱۴۳
رمضان۱:…………………………………………………….. ۴۴۱۱۴۳
رمضان۲:…………………………………………………….. ۴۴۱۱۴۴
رمضان۳:…………………………………………………….. ۴۴۱۱۴۵
رمضان۴:…………………………………………………….. ۴۴۱۱۴۶
رمضان۵:…………………………………………………….. ۴۴۱۱۴۷
موسی الرضا:…………………………………………………..۴۴۱۱۴۸
سامی یوسف(معلم):…………………………………………..۴۴۱۱۴۹
سامی یوسف(محمد):………………………………………….۴۴۱۱۵۰
سامی یوسف(یامصطفی):……………………………………..۴۴۱۱۵۱
سامی یوسف(موسیقی ا…):……………………………………۴۴۱۱۵۲
سامی یوسف(لااله الا ا…):……………………………………..۴۴۱۱۵۳
سامی یوسف(محمدالرسول ا…):………………………………۴۴۱۱۵۴
سامی یوسف(پیامبر):…………………………………………..۴۴۱۱۵۵
سامی یوسف(محمدالرسول ا…(۲)……………………………….۴۴۱۱۵۶
سامی یوسف(محمدالرسول ا…(۳)……………………………….۴۴۱۱۵۷
سامی یوسف(مصطفی):…………………………………………۴۴۱۱۵۸
سامی یوسف(یامصطفی۲):……………………………………..۴۴۱۱۵۹
سامی یوسف(ا…م صل علی مصطفی):…………………………۴۴۱۱۶۰
سامی یوسف(ا… وا…):…………………………………………۴۴۱۱۶۱
سامی یوسف (ا… وا…(۲)):…………………………………….۴۴۱۱۶۲
سامی یوسف (یامصطفی۳):……………………………………۴۴۱۱۶۳
سامی یوسف(موسیقی النبی):………………………………۴۴۱۱۶۴
مولاعلی علی۱:………………………………………………. ۴۴۱۱۶۵
مولاعلی علی۲:………………………………………………. ۴۴۱۱۶۶
امیرالمومنین۲:……………………………………………….. ۴۴۱۱۶۷
یاعلی مدد۱:………………………………………………….. ۴۴۱۱۶۸
یاعلی مدد۲:………………………………………………….. ۴۴۱۱۶۹
یاعلی مدد۳:………………………………………………….. ۴۴۱۱۷۰
یا امیر المومنین۱:…………………………………………….. ۴۴۱۱۷۱
یاامیر المومنین۲:……………………………………………… ۴۴۱۱۷۲
ازعشق همیشه مست مستم:………………………………۴۴۱۱۷۳
امیردلها یامولا:………………………………………………….۴۴۱۱۷۴
دست تولا:………………………………………………………۴۴۱۱۷۵
حیدرحیدر یامولا:……………………………………………….۴۴۱۱۷۶
علی علی حیدر:…………………………………………………۴۴۱۱۷۷
مولاجانم:……………………………………………………….۴۴۱۱۷۸
ی پادشه خوبان:………………………………………………..۴۴۱۱۷۹
یاعلی:………………………………………………………….۴۴۱۱۸۰
ثنای علی:………………………………………………………۴۴۱۱۸۱
سلطان سخا:…………………………………………………….۴۴۱۱۸۲
تواشیح۱:……………………………………………………… ۴۴۱۱۸۳

تواشیح۲:………………………………………………………۴۴۱۱۸۵
http://SmsArsis119.persianblog.ir
کجاییدای شهیدان خدایی……………………………………….۵۵۱۲۴۷
مناجات شهید چمران…………………………………………….۵۵۱۲۷۴
جلوه عید……………………………..…………………………..۲۲۱۶۰۱
میهمان……………………………….…………………………..۳۳۱۵۹۷
نویدعید………………………………………………………….۵۵۱۵۱۱
استقلال قهرمان………………………………………………..۵۵۱۵۳۸
ابی(استقلال)…………………………………………………..۵۵۱۵۳۷
پیروزی قهرمان………………………………………………..۵۵۱۵۳۹
قرمز(پیروزی)…………………………………………………۵۵۱۵۴۱

ای خدادلگیرم ازت………….………………………………..۳۳۱۴۹۶
http://SmsArsis119.persianblog.ir
سرتوبالابگیر……………….…………………………………۳۳۱۴۹۸
http://SmsArsis119.persianblog.ir
اینجاجای تونیست…………………………………………..۳۳۱۴۹۴
http://SmsArsis119.persianblog.ir
آخه دل من……………………..……………………………..۳۳۱۴۸۹
http://SmsArsis119.persianblog.ir
بامن غریبگی نکن…………………………………………….۲۲۱۶۲۵
http://SmsArsis119.persianblog.ir
اولین شب آرامش…………….…………………………….۲۲۱۴۸۶

http://SmsArsis119.persianblog.ir

| سه‌شنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩٠ | ٦:٢٥ ‎ب.ظ | .: Arsis119 :. ناچیزترین ذره هستی : . . . نظرات () |

Design By : shotSkin.com