-|پیامک های من|-

پیامک بفرستین به شماره : 30005890000021

به نام خداوندرحمتگر مهربان

    مردی خواب عجیبی دید. او در عالم رویا دید که نزد فرشتگان رفته و به کارهای آنها نگاه می کند. هنگام ورود، دسته بزرگی از فرشتگان را دید که سخت مشغول کارند و تندتند نامه هایی را که توسط پیک ها از زمین می رسند، باز می کنند و آنها را داخل جعبه هایی می گذارند.

 


مرد از فرشته‌ای پرسید :

شما دارید چبکار می کنید؟ 
فرشته در حالیکه داشت نامه ای را باز می کرد، جواب داد :اینجا بخش دریافت است، ما دعاها و تقاضاهای مردم زمین را که توسط فرشتگان به ملکوت می رسد به خداوند تحویل می دهیم.

  مرد کمی جلوتر رفت. باز دسته بزرگ دیگری از فرشتگان را دید که کاغذهایی را داخل پاکت می گذارند  و آنها را توسط پیک هایی به زمین می فرستند.

  مرد پرسید :شماها چیکار می کنید ؟

 یکی از فرشتگان با عجله گفت : اینجا بخش ارسال است، ما الطاف و رحمات خداوند را توسط فرشتگان  به بندگان زمین می فرستیم.

  مرد کمی جلوتر رفت و یک فرشته را دید که بیکارنشسته!!

  مرد با تعجب از فرشته پرسید : شما اینجا چیکار می کنی و چرا بیکاری ؟

فرشته جواب داد : اینجا بخش تصدیق جواب است .

مردمی که دعاهایشان مستجاب شده، باید جواب تصدیق دعا بفرستند ولی تنها عده بسیار کمی  جواب می دهند .

مرد از فرشته پرسید : مردم چگونه می توانند جواب تصدیق دعاهایشان را بفرستند ؟ فرشته پاسخ دادبسیار ساده است ، فقط کافیست بگویند:

خدایا متشکریم

| دوشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٠ | ۱٠:۳۳ ‎ب.ظ | .: Arsis119 :. ناچیزترین ذره هستی : . . . نظرات () |

Design By : shotSkin.com