-|پیامک های من|-

پیامک بفرستین به شماره : 30005890000021

قطاری که به مقصد خدا می رفت

لختی در ایستگاه دنیا توقف کرد و

 پیامبر رو به جهان کرد و فرمود: مقصد ما خداست ٬ کیست که با ما سفر کند ؟

 کیست که رنج و عشق توامان بخواهد ؟ کیست که باور کند دنیا ایستگاهی است تنها برای گذشتن ؟  . . .

--------------------------------------------------------
http://SmsArsis119.persianblog.ir
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


قرن ها گذشت اما از بیشمار آدمیان جز اندکی بر آن قطار سوار نشدند .

از جهان تا خدا هزار ایستگاه بود . در هر ایستگاه که قطار می ایستاد ٬ کسی کم می شد . قطار می گذشت و سبک می شد . زیرا سبکی قانون راه خداست .

قطاری که به مقصد خدا می رفت ٬ به ایستگاه بهشت رسید . پیامبر گفت :‌اینجا بهشت است . مسافران بهشتی پیاده شوند . اما اینجا ایستگاه آخرین نیست .

مسافرانی که پیاده شدند ٬ بهشتی شدند . اما اندکی ٬ باز هم ماندند ٬ قطار دوباره راه افتاد و بهشت جا ماند .

آنگاه خدا رو به مسافرانش کرد و فرمود :

دورود بر شما ٬ راز من همین بود . آن که مرا می خواهد ٬ در ایستگاه بهشت پیاده نخواهد شد .

و آن هنگام که قطار به ایستگاه آخر رسید ٬ دیگر نه قطاری بود و نه مسافری .

براستی اگر شما در قطار خدا سوار شده اید دوست دارید در کدام ایستگاه پیاده شوید . امیدورام اصلا به پیاده شدن فکر نکنید ...

--------------------------------------------------------
http://SmsArsis119.persianblog.ir
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

| جمعه ۱ مهر ۱۳٩٠ | ٩:٤٥ ‎ب.ظ | .: Arsis119 :. ناچیزترین ذره هستی : . . . نظرات () |

Design By : shotSkin.com