-|پیامک های من|-

پیامک بفرستین به شماره : 30005890000021


به دل میگم شب یا سحر یادش نکن / دلم میگه دیونشم ، تو هم فراموشش نکن . . .
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------

آرزو میکنم که فرو افتادن هر برگ پاییزی آمینی باشد برای آرزوهای قشنگت . . .
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------اندیشه ات را با که میپرورانی ؟

خوش به حالش …

اما مرا همین بس که

“دوستت دارم”
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------

به سراغ من اگر می آیی  دگر آسوده بیا

چند وقتی ست که فولاد شده چینی نازک تنهایی من  . . .
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------

پس شاخه های یاس و مریم فرق دارند / آری اگر بسیار اگر کم فرق دارند

شادم تصور میکنی وقتی ندانی / لبخندهای شادی و غم فرق دارند . . .
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------

دلتنگ تو امروز شدم تا فردا / فردا شد و باز هم تو گفتی فردا

امروز دلم مانده و یک دنیا حرف / یک هیچ به نفع دل تو تا فردا . . .
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------

بیا با هم بجنگیم ، من شکست می خورم و تو پیروز می شوی

بعد تو مرا تسخیر کن !
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------

دلم بهانه میکند طلوع دیدن تو را / تا به کجا دلم کشد حسرت دیدن تو را ؟
 --------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------

آرامتر سکوت کن ، صدای بی تفاوتی هایت آزارم میدهد !
 --------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------

به دل میگم شب یا سحر یادش نکن / دلم میگه دیونشم ، تو هم فراموشش نکن .
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------

من همانم که اگر دوست مرا یاد کند / به صفای قدمش دیده ی خود را فرش کنم
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------

ای که ترنم محبت را در قلبت احساس کردم / تو را به تکرار همه دوستت دارم های دنیا دوست دارم .
 --------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------

دلتنگ تو امروز شدم تا فردا / فردا شد و باز هم تو گفتی فردا / امروز دلم مانده و یک دنیا حرف / یک هیچ به نفع دل تو تا فردا .
 --------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------

آرزو میکنم که فرو افتادن هر برگ پاییزی آمینی باشد برای آرزوهای قشنگت !
 --------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------

دیگر در این قمار نباید زیان دهم / بگذار در جدا شدن از یار جان دهم / همچون نسیم می گذرد تا به رفتنش / چون بوته زار دست برایش تکان دهم .
 --------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------

با هر بهانه و هوسی عاشقت شده است / فرقی نمی کند چه کسی عاشقت شده است / چیزی ز ماه بودن تو کم نمی شود / گیرم که برکه ای ، نفسی عاشقت شده است .

برای دیدارت زمان را تعیین نمیکنم شاید ساعت حسادت کند و خواب بماند .
 --------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------

غصه نخور عزیزم ، دلت تنها نمیشه / هرجای دنیا که باشی ، تو قلبمی همیشه .
 --------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------

گفتم دوستت دارم ، نگو نظر لطفته ، چون نظر لطفم نیست ، نظر دلمه !
 --------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------

من دیگر نمیگذارم آسمانت را اشتباه بیایی ، ماه تو اینجا نیست ، من دیگر آسمان به آسمان ، زمین به زمین از تو میگریزم .
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------

چون زلف توام جانا ، در عین پریشانی / من چشم تو را مانم ، تو اشک مرا مانی / من خاکم و من گردم ، من اشک و من دردم / تو مهری و تو نوری ، تو عشقی و در جانی .
 --------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------

تو اگر بی خبر از قلب پریشان منی / با همه بی خبری هم نفس جان منی .
 --------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------

چنان که از قفس هم دو یاکریم به هم / از آن دو پنجره ما خیره میشدیم به هم / به هم شبیه ، به هم مبتلا ، به هم محتاج / چونان دو نیمه ی سیب که هر دو نیم به هم .
 --------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------

چندیست که عشق تحقیر شده است / و هی با کلمات نامربوط تعبیر شده است / گناه ، هوس ، بازیچه / چون قفل به گردنش زنجیر شده است .
 --------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------

برای کشتن پروانه ، او را له نکن ! بالهایش را بچین ، خاطرات پرواز او را خواهد کشت !
 --------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------

مردن و گم شدن از ماست نه از فاصله ها / دل از اینهاست که تنهاست نه از فاصله ها / گرچه دیگر همه جا پر ز جدایی شده است / مشکل از طاقت دلهاست نه از فاصله ها .

صفای عالم مستی غمم را برده از یادم / بیادم باش و یادم کن با یاد تو من شادم .
 --------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------

وقتی که نیستی ، پرنده ی خیالم به سرش میزند که خود را حلق آویز کند از دار دلتنگی ات ! به دادش نمیرسی ؟
 --------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------

دستم نمی رسد به این آسمان ، اما دست تو را که می گیرم ، انگار چند ستاره در مشتم پنهان کرده ام .
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------

آنکه سودا زده ی چشم تو بوده ست منم / وانکه از هر مژه صد چشمه گشوده ست منم / آنکه خواب خوشم از دیده ربوده ست تویی / آنکه چون آه به دنبال تو بوده ست منم .
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------

در هجوم لحظه های پوچ جدایی ، سکوت تنها یادگار با تو بودن است .
 --------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------

تو به هرجا که فرود آمدی و خیمه زدی / کس دیگر نتواند که بگیرد جایت .
 --------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------

رفتم که نبینی پریشان شدنم را / غمناک ترین لحظه ی ویران شدنم را / در خویش فرو رفتم و در خویش شکستم / تا تو نبینی غم تنها شدنم را .
 --------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------

ندارم لحظه ای از تو رهایی / امان از عشق و از این آشنایی / تمام ترس من ناگفته پیداست / مبادا بین ما افتد جدایی .
 --------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------

یاری که مرا کرده فراموش تویی تو / بر ناله ی زارم نکند گوش تویی تو / در کوی غمت خوار منم ، زار منم من / در چشم دلم نیش تویی ، نوش تویی تو .
 --------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------

تک تک روزهایم را می سوزانم تا چشمکی شوم برای شب های بی ستاره ات .

اتل متل هیولا / نوکرتم به مولا / قسم به برگ و ریشه / دوستت دارم همیشه
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------

هزاران شاخه گل یاس از گلستان کوچک قلبم پیشکش وجود آسمانیت، دوستت دارم با تمام وجودم
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------

| پنجشنبه ٧ مهر ۱۳٩٠ | ۱۱:٠٧ ‎ق.ظ | .: Arsis119 :. ناچیزترین ذره هستی : . . . نظرات () |

Design By : shotSkin.com