-|پیامک های من|-

پیامک بفرستین به شماره : 30005890000021

اگر شهر نگاهت فرصتی داشت برای همیشه ماندن ،
اگر خورشید آسمانت گرمایی داشت برای همیشه سوختن ،
میمانم همیشه در قلب گرمت تا بسوزم در عشق پاکت.
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------
01


مثل ابر بهار نباش که بارانت نمیشوم ،
مثل ستاره نباش که آسمانت نمیشوم
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------
02
آسان است دلبستن ، ولی سخت است دلدادگی ،
تو برایم پروانه نباش که سوختن شمع ، همیشگی نیست
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------
03
این قلبم است که عاشق تو است ،
این چشمهای من است که باران عشق در آن می بارد
و این لبهای من است که برایت میخواند شعر دلتنگی را.
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------
04
عشق من هستی ، تا ابد ، حتی در آن دنیا نیز همه وجودم هستی ،
تو مال منی تا قیامت در قلب من هستی.
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------
05
عشق من باش ، تپشهای قلب من باش ، مثل نفس در سینه ی من باش
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------
06
اینبار نیامده ام که شکسته شوم ،
از غم عشق آشفته شوم و از درد عشق بمیرم،
اینبار آمده ام که تنها از عشق تو بمیرم.
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------
07
اینک اگر زنده ام در خاطر من هستی که پر پر نشده ام ،
من شمعی هستم که همچنان به عشق تو میسوزم.
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------
08
بگذار که همچنان گرفتارت باشم ، بند و زنجیری را نمیخواهم ،
بگذار برایت از آغاز آشنا باشم ، غریبگی را نمیخواهم
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------
09
وقتی که در قلبم نشستی ، وقتی که عهد عشق را با من بستی ،
با عشق عهد بستم که قلبم همیشه وفادار بماند.
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------
10
تو مثل هیچکس نیستی ، تو در آسمان قلبم تک ستاره ای هستی
که تنها برای من میدرخشی ، تو بی نظیری ،
میدانم که هیچگاه بی وفایی در مرامت نیست.
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------
11
نه تو بی منی و نه من بی تو هستم ، تو مال من و من در قلب تو هستم.
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------
12
گرچه لایق قلب پاک و مهربان تو نیستم
اما بگذار در گوشه ای از قلبت زندگی کنم و آخر سر نیز بمیرم.
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------
13
کاش میدانست که نگاهم همیشه به ثانیه هاست ،
تا حتی لحظه ای از دور هم او را ببینم ، تا دوباره جان بگیرم ،
میخواهم تا ابد تنها با نگاه به او زندگی کنم و آخر سر نیز بمیرم.
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------
14
سیل اشکها از چشمانم میریزد ، همه مینگرند و کمی دلسوز من میشوند
کسی نمیداند که اشکهایم از غم چیست!
آن غوغایی که در دلم به پا شده غوغای چیست
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------
15
دردت را بگو ، من که بهانه ای ندارم ،
مدتهاست تو را دارم ولی به درد تنهایی دچارم ، یار وفاداری ندارم.
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------
16
حالا که در کنارم نیستی و در قلبم نشستی ،
پنجره ی قلبم را رو به دشت عاشقان باز میکنم و با تو فریاد میزنم ،
فریاد عشق و باز مینشینم به انتظارت در خلوت عشق.
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------
17
لحظه ای را از روزگار خواسته ام تا با قلبم تنها باشم ،
و در خلوت عشق با تو به رویاها روم.
حتی لحظه ای که در کنارم نیستی ،
در این خلوت عاشقانه در خاطر من هستی.
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------
18
به خاطر تو غرورم را شکستم ، حرف دلم را باور نکردم
و باز به انتظارت نشستم لحظه ای برگرد و
ببین که من با التماس در خاکت نیز سجده کردم.
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------
19
تو باور نکن اما من به اندازه ی تمام
بی محبتی هایی که به من کردی دوستت دارم.
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------
20
دلسوز من نباش که دلم مدتهاست سوخته است ،
با چشمهای گریان به من نگاه نینداز که چشمهای من به سوی تاریکی خیره است.
درد های من یکی دو تا نیست ، قلب من خدا را دارد ، تنها نیست.
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------
21
به تو دل بستنم اشتباه بود ، سهم من از امروز ،
تاوان اشتباهات دیروز بود.
اشتباه من از آغاز جمله گویا بود ،
بارها توبه کردم ، اینبار  عاشق شدنم گناه بود.
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------
22
تو باش تا دنیا بی تو نباشد ، زیبایی های زندگی با تو زیبا باشد ،
من عاشق این زیبایی هستم ، بگذار که زندگی در قلب ما زنده باشد ،
و من به عشق تو ، زیبا زندگی کنم.
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------
23
بگذار که در عشقت غرق شوم ، قایقی نمیخواهم ،
بگذار که برایت بمیرم ، آن دنیا را به عشق تو میخواهم.
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------
24
از اینکه تو را دارم زندگی را زیبا میبینم ، سپاس میگویم او را که تو را به من داد.
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------
25
تو نمیدانی که بودنت بهانه ای برای بودن من است
پس بدان و بمان با منی که بی تو ،
حتی یک لحظه نیز نمیتوانم بی تو بودن را تحمل کنم
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------
26
اشکهایم را فدای نگاه زیبایت کردم تا به اوج آرامش برسم
از آرامشم گذشتم ،تا تو را آرام کنم
تو را آرام کردم و خودم را پریشان
از پریشانی خود گذشتم تا تو را آزار ندهم
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------
27
زندگی ام را تیره و تار کردی
عشق را در قلبم کشتی ، مرا تنها گذاشتی و رفتی
من که چیزی جز یک قلب در سینه نداشتم،
همان قلب را نیز زیر پاهایت له کردی.
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------
28
ادمان باشد که همیشه ذره ای حقیقت پشت هر “فقط یه شوخی بود”
کمی کنجکاوی پشت “همینطوری پرسیدم”
قدری احساسات پشت “به من چه اصلا ”
مقداری خرد پشت “چه میدونم ”
و اندکی درد پشت “اشکالی ندارد ” وجود دارد . . . . .
پاسخ دادن
مژی جون می‌گه:
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------
29
اگر از عشق بپرسد کسی من به او خواهم گفت :دختری خار گل سرخ ندید، دست او زخمی شد ، باز هم عاشق ماند…
پاسخ دادن
فهیمه ی می‌گه:
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------
30
تو نمیدانی که بودنت بهانه ای برای بودن من است
پس بدان و بمان با منی که بی تو ،
حتی یک لحظه نیز نمیتوانم بی تو بودن را تحمل کنم…
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------
31
اگر قلب تو نبود ، حال من از پریشانی گرفته بود ،
غصه های دلم فراموش نشدنی بود
اگر صدای تو آرامم نمیکرد ، عشق تو خوشحالم نمیکرد ،
سرنوشت به ادامه زندگی امیدوارم نمیکرد
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------
32
حالا دیگر حتی گرفتن دستهایت یکی از آرزوهای من است
در آغوش گرفتنت رویای شیرین من است
رویایی که در سر دارم قشنگترین صحنه زندگی من است
تو نمیدانی که آنچه در دل دارم درد چند ساله ی من است
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------
33
صدای گریه می آید ، یا چشمانم بهانه میگیرد ،
یا دلم در این لحظه تو را میخواهد
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------
34
آن زمان که عاشق شدم ، آن لحظه که تو به قلبم آمدی ،
قلبم تا ابد مال تو شد و نفس کشیدنم به شرط بودن تو شد
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------
35
چرا اینگونه غمگینم ، ای غم مرا رها کن ، مرا از زندان غصه ها آزاد کن
همه جا تاریک است ، روشنایی ناپدید است
سرد و بی روح ، دلی خسته تر از دیروز
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------
36
از تو گذشتم ، تا به عشق برسم
از عشق نگذشتم ، تا به قلبت برسم
تو را در میان آغوش خویش فشردم تا به احساسم برسم
از احساس خود گذشتم ، تا احساس تو را حس کنم
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------
37
در قلبم دارم عشق تو را ، باور نمیکنم شکسته ام قلب مهربان تو را
ببخش این قلب ساده ی مرا ،
خیلی دوستت دارم این را باور کن ای عشق بی همتا
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------
38
هر لحظه که نفس میکشم ، عاشقتر میشوم ،
هر چه با تو می مانم تشنه تر میشوم.
تشنه ی گرفتن دستهای گرمت ،
تشنه ی بوسیدن گونه ی مهربانت.
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------
39
چه کسی شنید صدای فریاد مرا در زیر باران ،
فریادی که گویا تنها ، خدا بود که شنید،
حال مرا که دید ، از پریشانی من گریست.
--------------------------------------------------------
ـــــــ .: http://SmsArsis119.persianblog.ir :.  ــــــ Arsis119 ـــــ
------------------------------------------------
40


| چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٠ | ۱٠:۱٢ ‎ق.ظ | .: Arsis119 :. ناچیزترین ذره هستی : . . . نظرات () |

Design By : shotSkin.com