-|پیامک های من|-

پیامک بفرستین به شماره : 30005890000021

خدا را در راضی نگهداشتن مردم به خشم نیاور، زیرا خشنودی خدا جایگزین هر چیزی بوده ، اما هیچ چیز جایگزین خشنودی خدا نمی شود
هوای نفس را با بی اعتنایی به حرام بمیران
خشم خود را فرو خور،که من جرعه ای شیرین تر از آن ننوشیدم و پایانی گواراتر از آن ندیده ام .
چه زشت است فروتنی به هنگام نیاز و ستمکاری به هنگام بی نیازی
دوست داشتنی ترین چیزها در نزد تو، در حق میانه ترین، در عدل فراگیرترین و در جلب خشنودی مردم گسترده ترین باشد.

بقیه در ادامه مطلب ...


بخل و ترس و حرص، غرائز گوناگونی هستند که ریشه آنها بدگمانی نسبت به خدای بزرگ اس 
تو بر نفس خود مسلط نخواهی شد مگر با یاد فراوان قیامت و بازگشت به سوی خدا
هرگز انجام کارهای فراوان و مهم، عذری برای ترک مسئولیت های کوچک تر نخواهد بود
از هر کار پنهانی که از آشکار شدنش شرم داری، پرهیز کن
هر چه شنیدی بازگو مکن ، که نشانه دروغگویی است، وهر خبری را دروغ مپندار، که نشانه نادانی است
فکر و اندیشه مخصوص کسانی است که دلی درون سینه داشته باشند
. اسلام ظاهرش علم و باطنش حکمت است 
عمل کننده بدون آگاهی مانند رونده ای است که به بیراهه رود
 در راه راست از کمی روندگان نترسید، چون اکثر مردم گرد سفره ای جمع شدند که سیری آن کوتاه و گرسنگی آن طولانی است...

 

| شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٠ | ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ | .: Arsis119 :. ناچیزترین ذره هستی : . . . نظرات () |

Design By : shotSkin.com