-|پیامک های من|-

پیامک بفرستین به شماره : 30005890000021

ستار خان!
ستار خان!
تفنگ سر پرت کو؟ ستار خان!
اسب تو آخورت کو؟ ستار خان!
ستار خان!
ستار خان!
خبر داری تو کوچه‌مون چه‌ها شده؟ ستار خان!
خبر داری تو خونه، خون به‌ پا شده؟ ستار خان!
ستار خان!
ستار خان!


بیست و پنجم آبانماه، سالگرد درگذشت «ستارخان»، سردار ملی بود.

| شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٠ | ٦:۱٠ ‎ق.ظ | .: Arsis119 :. ناچیزترین ذره هستی : . . . نظرات () |

Design By : shotSkin.com