-|پیامک های من|-

پیامک بفرستین به شماره : 30005890000021

مردی به استخدام یک شرکت بزرگ چندملیتی درآمد. در اولین روز کار خود، با کافه تریا تماس گرفت و فریاد زد:

 یک فنجان قهوه برای من بیاورید.
صدایی از آن طرف پاسخ داد:

 شماره داخلی را اشتباه گرفته ای .

...

بقیه در ادامه مطلب. . .


می دانی تو با کی داری حرف می زنی ؟
کارمند تازه وارد گفت: نه
صدای آن طرف گفت: من مدیر اجرایی شرکت هستم، احمق
مرد تازه وارد با لحنی حق به جانب گفت:

 و تو میدانی با کی حرف میزنی بیچاره.
مدیر اجرایی گفت: نه
کارمند تازه وارد گفت:

خوبه و سریع گوشی را گذاشت . . .

| یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٠ | ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ | .: Arsis119 :. ناچیزترین ذره هستی : . . . نظرات () |

Design By : shotSkin.com