-|پیامک های من|-

پیامک بفرستین به شماره : 30005890000021

نفسی دعا بخوان از ته دل.

پی قافیه نباش.

حرف دل خود شعری است

که خدا خدای آن قافیه است

و تمنای نگاهت وزنش و غمی به وسعت مشرق زمین مفهومش

راستی گریه یادت نرود شعر بی موسیقی بیمار است...


زیر سنگینی احساس غرور گل سرخ

شاخ پیچک همسایه شکست

همه گفتند:"که اورا تو شکستی..............تو شکستی"

بانگاهی پردرد درفضا داد کشیدم
             نشکستم..............

نشکستم............

ومرا حکم بر فیصله دادند
اما بغض صدساله من پا برجاست
که چرا همه دیدند شاخ پیچک همسایه شکست
                 وندیدند دلم راکه ترک خورده
                               زیاد...................

گاهی که دلم میگیرد می آیم و اینجا مینویسم

....................................................

سخت است نوشتن......

این روزها سخت است نوشتن......

سخت است سخن گفتن از ناگفته های دل......

این روزها........

سخت است انتظار............

انتظار........................

"گذر زمان محبت را در دل عمیق تر میکند و این است

فلسفه انتظار"


| چهارشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٠ | ٦:٠٦ ‎ق.ظ | .: Arsis119 :. ناچیزترین ذره هستی : . . . نظرات () |

Design By : shotSkin.com