-|پیامک های من|-

پیامک بفرستین به شماره : 30005890000021

"می خواهم بدانم...!"

آنگاه که غرور کسی رو له میکنی...

آنگاه که کاخ آرزوهای کسی رو ویروون میکنی...!

آنگاه که شمع امید کسی رو خاموش میکنی...

آنگاه که بنده ای رو نادیده می انگاری...

آنگاه که حتی گوشت رو می بندی تا صدای خرد شدن غرورش رو نشنوی...!

آنگاه که خدا رو می بینی اما بنده ی خدا رو نا دیده می گیری...

می خواهم بدانم:

دستانت را به سوی کدامین آسمان بلند کرده ای تا برای "خوشبختی خودت" دعا کنی؟؟؟


 
 
 
 

خدایا دلم خیلی از دست بنده هات گرفته

خیلی بدجور

فریاد . . . 

میدونی خدایا بدیه دلتنگی چیه ؟!

اینکه بغضت و قورت بدی. . .

قطره بریزی تو چشت که اشکات پیدا نباشه . . .

که مبادا

مادرت اشکت و ببینه و اذیت بشه . . .

تا صبح خوابش نبره . . .

بخاطر تو اشک نریزه . . .

خدایا سخت ترین قسمتش اینه . . .

دلتنگیت و گریه هات و عصبانیتت و پنهان کنی . . .

که مبادا مادرت بفهمه . . .

خدایا
خدایا
در دنیا مرا یاد تو بس
                             و در عقبی مرا دیدار تو بس
خدایا
 
مرا آن ده
 
که مرا آن به
| دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱ | ٢:۱٤ ‎ق.ظ | .: Arsis119 :. ناچیزترین ذره هستی : . . . نظرات () |

Design By : shotSkin.com