-|پیامک های من|-

پیامک بفرستین به شماره : 30005890000021

آموزش جامع فیسبوک

    ما فاتحان شهرهای رفته بر بادیم! با صدائی ناتوان‌تر زآنکه بیرون آید از سینه روایانِ قصه‌های رفته از یادیم.

http://smsarsis119.persianblog.ir

دنیا به قدری بزرگ است که برای همه جا هست؛ به جای آنکه جای دیگران را بگیرید سعی کنید جای خود را بیابید. «چارلی چاپلین»

http://smsarsis119.persianblog.ir

آدم ها تنها که نباشند ، می روند …

تنها که می شوند ، برمی گردند …

وقتی که برگشتند تنها لایق یک جملهاند : "هِررررری"

http://smsarsis119.persianblog.ir

من برای سالها می نویسم

سالها بعد

که چشمان تو عاشق می شوند.

http://smsarsis119.persianblog.ir 

قلبهامان التیام بخش هیچ دردی نیست !

زمان مثل رمالی اسفند به دست ،

دود در چشمت می کند که دور کند چشمان دیگر را .

زمان خاکستر میکند ، خاکستری می کند و سیاه و سپیدی اش را به فنا می برد

باشد که خرفهم شوی این ها که میبینی ک* شعر دنیاست

 به قول یارو گفتنی وقتی آسمان خاکستریست نمی دانم به کجا بروم

و من عقب گرد میکنم

فیلم ویران شدنمان را روی بزرگترین اسکرین پلیر مادر به خطای هستی اسلوموشن نشان میدهند...

http://smsarsis119.persianblog.ir

روزگار غریبیست

غریب که می گویم تو را به یاد می آورم

و غریب تر زمانی است که می فهمم دلم برایت تنگ شده

سرد و گرم روزگار را نچشیده بودی صدقه سری آنها ! آنهم چشیدی!

http://smsarsis119.persianblog.ir

برگرد همین حالا ...همین حالای حالا ...


هر چقدر هم که بگویی :
تنهایی خوب است؛
هم من و هم تو میدانیم که:
تنهایی خوب نیست ...
ولی چه میتوان کرد وقتی خوبی نمانده تا به تنهایی ، واژه تنهایی را از تخته سیاه زندگی پاک کند ...
به تنهایی و بدون تو روزگار میگذرانم ؛
ناراحت نباش ، این روزها همه کمکم میکنند باور کنم :
تنهایی خوب است ...
http://smsarsis119.persianblog.ir
مدام گفتی خیالت تخت من وفادارم!!!!
و من چه ساده لوحانه خیالم را تختی کردم . . .
برای عشق بازی تو با دیگری
http://smsarsis119.persianblog.ir
کوچه‌های قدیمی را باریک می‌ساختند،
تا آدم‌ها به هم نزدیک‌تر شوند…
حتی در یک گذر؛
http://smsarsis119.persianblog.ir
ما انسانها اکنون چقدر از هم دوریم ...
زندگی ام صفحه ی شطرنجی است
که شاه سرنوشت حکومت می کند در آن
اسب زمان همچنان می تازد بر دشت های خاکستری اش
نیم رخ امید راگاه گاهی می بینم
امامن یک سرباز بی دفاع
چه کنم در این آشفته بازار جنگ
از هر سو احاطه شده ام به یک مهره
راه فراری نیست در اطراف من
صدایی در گوشم فریاد می زند
http://smsarsis119.persianblog.ir
تمام شد بازی
کیش ومات
http://smsarsis119.persianblog.ir
زخمی بر پهلویم هست روزگار نمک می پاشد و من پیچ و تاب میخورم و همه گمان میکنند که من میرقصم.
( دکتر شریعتی )
http://smsarsis119.persianblog.ir
گریه نمی کنم یک چیزی رفته توی چشمم!
به گمانم ...
یک خاطره است
http://smsarsis119.persianblog.ir
حسادت نکن! …
این که بعد از تو بغل گرفته ام …
زانوی غـم اســت
http://smsarsis119.persianblog.ir
مردن
آیا در سرزمینی که گورهایش را
خیال انگیزتر از رویاهای من می سازند
اتفاقی عاشقانه نیست؟»
،« پرمی ریزد آسمان ام
...از سقف موریانه خورده اتاقی که
ورود رویا به آن ممنوع است»،
«نه مگر راه بهشت از لابلای اجسادی می گذرد
که تمام آنها با چشمانی بسته
هنوز خواب زندگی می بینند
http://smsarsis119.persianblog.ir
بوسه ای
روی گونه اش کاشت
تا بعدا"
میوه هایش را بچیند
http://smsarsis119.persianblog.ir
سنگ ها شاید
اما
گنجشک ها
هیچ وقت مفت نبوده اند
قلبشان همیشه می زند
http://smsarsis119.persianblog.ir
فرض کن پول دو بستنی نداریم
یکی می خریم
و یک لب تو یک لب من،
آنقدر جلو می رویم
که لب هایمان
بستنی را فراموش کنند...!
http://smsarsis119.persianblog.ir
اینجا سرزمین واژه های وارونه است:
جایی که گنج، "جنگ" می شود
درمان، "نامرد" می شود
قهقه، "هق هق" می شود
اما دزد همان "دزد" است
درد همان "درد"
و گرگ همان "گرگ"
http://smsarsis119.persianblog.ir
خدایا! این روزها زمان چقدر تند برایم می گذرد
نمی دانم!
خوشی هایم فراوان است یا دردهای این دنیا شمارش روزها را از یادم برده.
http://smsarsis119.persianblog.ir
اگه خدا 24 ساعت گناه رو ازاد کنه چه گناهی می کردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
http://smsarsis119.persianblog.ir
می‌آیی
می‌مانی
می‌روی
نمی‌آیی
این فعل‌ها را هرجور که صرف کنم،
تو مرد ِ ماندن برای همیشه نیستی
چه در آمدن چه در رفتن چه در نیامدن

می دانم که میایی
این را درآخرین نگاه نکرده ات
دیدم...

http://smsarsis119.persianblog.ir

من هر صبح به خودم دروغ می گویم
من زیبایم
؟؟؟؟؟؟ مرا دوست دارد
خانه ما بزرگ است
پدرم دکتر است
و مادرم فوق لیسانس دارد
میدانید
دروغگو دشمن خداست
و کسی که خودکشی میکند خدا دشمن اوست
برای من گزینه سومی وجود نداشت
جدیدا حمل سلاح سرد
اعدام دارد
با عینک دودی
به خیابان برو!!!
http://smsarsis119.persianblog.ir
نشسته ام سر سجاده روبروی تو باز
هنوز منتظرم در دلم
اذان بدهی
http://smsarsis119.persianblog.ir
چقدر احمقند ثانیه ها
هنوز برای رسیدن به تو
تلاش می کنند
http://smsarsis119.persianblog.ir
چقدر احمقند ثانیه ها
هنوز برای رسیدن به تو
تلاش می کنند...
http://smsarsis119.persianblog.ir
| شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۱ | ٥:۳٩ ‎ق.ظ | .: Arsis119 :. ناچیزترین ذره هستی : . . . نظرات () |

Design By : shotSkin.com