-|پیامک های من|-

پیامک بفرستین به شماره : 30005890000021

اونقدر که از دوست خوردم از کسی نخوردم

حیران حقارت آنم

که خیال خاکستر شدن مرا

از آن حرارت گستاخ خود مى داند

و نمى داند

هر دانه خاکستر من

آبستن آتشى است

که سرخى گونه هاى مرا

زیبا و زیباتر مى کند.

p5668_backstabbers.jpg

دوستی!

یعنی خنجر زدن از پشت سر

توصیف از

             زیبایی بهشت

                           و

                        انداختن در سقر...

 

وفا...

شبیه برگ درختان

در پاییز

از وجود ناکسان تکید...

گرگهای درنده

بهتر از گوسفندانی هستند

که با علف ادعای دوستی دارند

اما در یک فرصت آنرا از ریشه می خورند....

 نگاهی از درون به اتفاقات ساده روزهای انسانها که از ترس میترسند!

وخدا برای من کافیست

*انا فتحنا لک فتحاً مبیناً *خدایا ؛ من مومنم ... به آنکه هرکه دلش هوایی تو شود ، تو هوایش را داری 

دوست... ؟؟؟

و تو چه می دانی ؟؟؟

که

چه دردی دارد!

که

چه زجری دارد!

خنجر  از دست رفیقان خوردن ؟!

درگیر که میشوی دنیای مجازی دور میشود از تو

دعا لازم است

سکوت برای نیست شدگان

ذهنم آشفته ترس هاست!

گرچه نمیترسم اما !

ذهنم در آستانه انفجار است این روزها!

سکوت برای نیست شدگان

دعا لازم است.

تفکر در عصبانیت سخت است!

دیوانه خواهی شد از شدت حماقت ها

دوست دل تنگ است

دنبال مرگ دویدن نیست ...

گاهی بوی گند همه جا را لبریز کرده!

سکوت برای نیست شدگان

دعا برای آنانکه دستانشان کوتاه است از برش زمان!

تاریک است همه جا  تلخ و تلخ!

دعا لازم است....

سکوت برای نیست شدگان !

گاهی دلتنگ یک ثانیه میشوم....

این روزها سکوت عمیق لازم است....

سکوت برای نیست شدگان

دعا برای ارواح سرگردان پنج شنبه ها..

آشفته ام دعا لازم است

درگیر پرشدن ساعتها هستیم.....

درگیر گزارش های عملکردهای پوچ .....

درگیر خود هستیم درگیر خود!

دعا لازم است....

سکوت برای نیست شدگان

دعا لازم است...

انسانی نیز به اعلای ملکوت رسید!

سکوت برای انسان خاموش 


شروعی دیگر
گـذشتـﮧ هــاے مـטּ گـذشـتـــ
نــﮧ بـهـتــر اسـتـــ بـگـویمــ בر گـذشـتــــ
بـرایشـ روزهـاے زیـــاבے سـوگـوارے کـرבمــ
سـکـوتــ کــرבمـ
פֿـاطـراتـمـ را مــرور کــرבمــ
اے کـاشـ هـاے زیــاבے گفـتــمــ
פـســرتــ هـاے زیـاבے פֿــورבمــ
ولــے בیگــر بســـ استـــ
مــטּ بــﮧ آرزوهـاے شـیـریـنــم مـے انـבیشـمــ

مــטּ بــﮧ شـروعــے בیگـر مـے انـבیشـمــ....

گاهی برای فهمیدن پریشانی وجود فقط باید نوشت و نوشت این یک روش نوین است برای پیدا کردن خود که در لا به لای یک تفکر یک اندیشه تلخ گرفتار هجوم ساعتهاست این منم که در تجلی کلمه ها متولد میشوم و قرار است حرکت نوینی باشم در زندگی تاریک خودم که روشنائیش حضور دوست بود و ......
من در اینجا به دنبال خودم میگردم...
هر چه هست ذهن من است که در حال بیرون ریختن است.....
باید تمام تلاشم را برای خود شناسی ام انجام دهم
خدا بنده بودن یعنی خلاصه شدن در بندگی خدا نه اسارت نفس جوان مردم
واقعیت و حقیقت
بیتوته کوتاهی ا ست جهان در فاصله گناه و دوزخ
خورشید همچون دشنامی بر می آید روز شرم ساری جبران ناپذیریست
آخ پیش از آن که در اشک غرقه شوم چیزی بگو
درخت جهل معصیت بار نیاکان است و نسیم وسوسه ای است نا به کار
مهتاب پائیزی کفری است که جهان را می آلاید
چیزی بگو قبل از آنکه در اشک غرقه شوم
احمد شاملو

| یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱ | ٤:٢٠ ‎ب.ظ | .: Arsis119 :. ناچیزترین ذره هستی : . . . نظرات () |

Design By : shotSkin.com