-|پیامک های من|-

پیامک بفرستین به شماره : 30005890000021

گوش کن . . .

                    وزش ظلمت را می شنوی . . .!؟

           من غریبانه به این خوشبختی می نگرم . . .

               قبول باشه عبادات تون - التماس دعا

.

.

.

ادامه دارد. . .

سلام  هم آبادی ‘ من نیز ساکن دهکده شما هستم .

هیچ پیش آمده کز هستی دلگیر شوی
هیچ پیش آمده کز جان و جهان سیر شوی

.
.
.
.
هیچ پنداشتی ای بسته به آینده امید
عاشق صبح سپید
ای به سودای طلوع سحری جسته زجا
راهپیمای جهان فردا
کز پس عمری سعی و عمل و شوق و امید
زیر آوار شب تیره زمین گیر شوی؟
وندر این دامگه جهل و جنون زرق و ریا
به گناهی که چرا دم زدی از چون وچرا
هدف ناوک مرد افکن تکفیر شوی
هیچ پیش آمده کز هستی دلگیر شوی
هیچ پیش آمده کز جان و جهان سیر شوی
ادامه دارد . . .
| یکشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٠ | ٤:۱٠ ‎ق.ظ | .: Arsis119 :. ناچیزترین ذره هستی : . . . نظرات () |

Design By : shotSkin.com