ببرادران گلدشتین

«رفیق بیچاره من، متوجه نیستی؟ اینجا یک کشور کاتولیک هست، تازه مرکز مذهب کاتولیک هم هست. پس مردم به تو که ستاره داوود جلو خود گذاشتی پولی نمی دهند، به خصوص که درست نشستی کنار دست گدایی که در جلو خود صلیب گذاشته است. در واقع از روی لجبازی هم که باشد مردم به او پول می دهند نه به تو.» گدای پشت ستاره داوود بعد از شنیدن حرفهای کشیش رو به گدای پشت صلیب کرد و گفت: «هی "موشه" نگاه کن کی اومده به برادران گلدشتین* بازاریابی یاد بده؟»

* گلدشتین یک اسم فامیل معروف یهودی است.

/ 6 نظر / 3 بازدید
ناشناس

خیلی باحال بود کم باروبتون کم کنین سرعت خیلی پایینه مرسی از سایت باحالتون

ناشناس

خیلی باحال بود کم باروبتون کم کنین سرعت خیلی پایینه مرسی از سایت باحالتون

رضا دلیر

تصاویرومتناتون بی نظیره دوستون دارم. . .

حمید

خرسندم که وبتونوشناختم ای ول قابل تحسینه منتظرمطالب بعدی هستم. ..

یگانه

خیلی باحال بود

جمعه

ای ول به تو چه کردی با این وب