حرف دلـــــــــــــــــــم

 

امروز را برای بیان عشق به عزیزانت غنیمت بشمار. شاید فردا احساسی باشد اما ...عزیزی نباشد

آنقدر دل اَتم پُر بود که با شکافتنش دنیایی لرزید. دل من نیز پُر بود. وقتی شکست ، سکوتی کرد که به دنیایی می

نردبان این جهان ما و منی است.....عاقبت این نردبان افتادنی است

لاجرم آنکس که بالاتر نشست......استخوانش سخت تر خواهد شکست

چه تلخ است دیدن آنانکه شیرینی را بیش ازتلخی دوست دارند درحالی که از شیرینی تلخی ناآگاهند آری این چنین است

مرا با اتش عشقت بسوزان و نترس زیرا اشک جشمانم انرا خاموش میکند ولى مواظب قلبم باش که تو دران جاى دارى

بودنم را هیچ کس باور نداشت هیچ کس کاری به کار من نداشت بنویسید بعد مرگم روی سنگ با خطوطی نرم و زیبا و قشنگ او که خوابیده است در این گور سرد بودنش را هیچ کس باور نکرد

باید خریدار مشوی تا من خریدارت شوم

از جان و دل یارم شوی تا عاشق زارت شوم

من نیستم چون دیگران بازیگر بازیگران

اول بدست آرم تو را وانگه گرفتارت شوم

عشق مثله یک تیره که درست می خوره وسط قلب آدم نه می تونی درش بیاری نه می تونی بزاری بمونه اگه درش بیاری می میری اگه بزاری بمونه بازم می میری پس آخرش جون تو می گیره

خوشبختی را دیروز به حراج گذاشتند حیف من زاده ی امروزم. خدایا جهنمت فرداست پس چرا امروز می سوزم

شکسپیر میگه: واسه لذت بردن از زندگی. کافی کمی احمق باشی

سازنده ترین کلمه((گذشت)) است...

آن را تمرین کن. پرمعنی ترین کلمه((ما)) است...

آن را به کار بر. عمیق ترین کلمه((عشق)) است...

به آن ارج بده. بی رحم ترین کلمه(( تنفر)) است...

با آن بازی نکن. خودخواهانه ترین کلمه((من)) است...

از آن حذر کن. نا پایدارترین کلمه((خشم)) است...

آن را فرو بر. بازدارنده ترین کلمه((ترس)) است...

با آن مقابله کن.

با نشاط ترین کلمه ((کار)) است...

به آن بپرداز. پوچ ترین کلمه((طمع)) است...

آن را بکش.

سازنده ترین کلمه((صبر)) است...

برای داشتنش دعا...

/ 2 نظر / 4 بازدید
دیوید

دوست داریمArsisجون

س - یاسمی

وبتو خیلی باحاله من وخونواده خیلی دوسش داریم ای ول ....ای ول ....ای ول