التماس دعـــا

این دستهای خالی و ســـــــــــــــــــــــــاده 

                       دخیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتان 

               مرا فقط به رسم رفاقت دعا کنیــــــــــــــــــــــــد . . .

                         التماس دعــــــــــــــــــــــــــا ...

                                    منتـــــــــــــــــــــــظرتون هستم ...

  برای داشتن  کتاب الکترونیکی پیامکهای من (561 صفحه A4 - نسخه 1 )با من تماس بگیرید. . .

                      سرنوشت را می توان از ســــــــــــــــــــــــــــرنوشت  

 

/ 0 نظر / 5 بازدید