پروردگار مهربانم

پروردگار مهربانم ، با تمام وجود می ستایمت ، در برابر تمام عشق و عظمت بیکرانت تنها با قطره اشکی نا گفته ها را به پیشگاه مهربانت عرضه می دارم . بپذیر این ناتوانی را و مرا تا پایان راه زندگی تا سرآغاز با تو بودن همچون روزهای نخستین خلقتم پاک و خالص نگاهدار ، به رحمت بی انتهایت ای مهربانترین مهربانان ...

یادت باشد
دلت که شکست ، سرت را بگیری بالا
تلافی نکن ، فریاد نزن ، غمگین نباش...
حواست باشد ؛
دل شکسته ، گوشه‌هایش تیز است.
مبادا که دل و دست آدمی را که روزی دلدارت بود زخمی کنی به کینه;
مبادا که فراموش کنی روزی شادیش، آرزویت بود...
صبور باش و ساکت.....

کتابی، خلوتی، شعری، سکوتی مرا مستی و سکر زندگانی است چه غم گر در بهشتی ره ندارم که در قلبم بهشتی جاودانی است...

من خیلی گله دارم

 تو

 آنقدر آویزان سـکـوت من شدی

  که پاره اش کردی

 حالا

من این سـکـوت تکه پاره شده را نمیخواهم

 آنقدر آویزان سکـوتت میشوم

 که تکه پاره شود

 قصاص سـکـوتم را

 از تو خواهم گرفت

 سـکـوت من ...

که گناهی نداشت !


/ 0 نظر / 10 بازدید