سخنان بزگان

http://SmsArsis119.persianblog.ir
مردان شجاع فرصت می آفرینند، ترسوها و ضعیف ها منتظر فرصت می نشینند.((ویلیام جیمز))
http://SmsArsis119.persianblog.ir
فرصت ها در دل مشکلات نهفته اند.((آلبرت انیشتین))
http://SmsArsis119.persianblog.ir
کاش می توانستم کلاه در دست در خیابانی شلوغ بایستم و از مردم، تمامی وقت های تلف شده ی آن ها را گدایی کنم.((برنارد برسون))
http://SmsArsis119.persianblog.ir
هرگز کاری که امروز می توانید آن را درست انجام دهید، به فردا نسپارید.((مارک تواین))
http://SmsArsis119.persianblog.ir
یک دروغ ممکن است دنیا را دور بزند و به جای اولش برگردد؛ اما در همین مدت، یک حقیقت هنوز دارد بند کفش های خود را می بندد تا حرکت کند.((مارک تواین))
http://SmsArsis119.persianblog.ir
هنگامی که می خواهی وظیفه و بایسته خویش را انجام دهی، از کسی فرمان نگیر.((اُرد بزرگ))
http://SmsArsis119.persianblog.ir
پرهیزگار باش که هرگز هیچ پرهیزگاری از درستی نمی میرد.((غزالی طوسی))
http://SmsArsis119.persianblog.ir
خودت را بشناس اما به آن مبال.((اُرد بزرگ))
http://SmsArsis119.persianblog.ir
آدمی که پول ندارد مانند کمانی است که تیر ندارد.((فوللر))
http://SmsArsis119.persianblog.ir
یاد اشک و شیفتگی، آویزه خاموش دلهاست.((اُرد بزرگ))
http://SmsArsis119.persianblog.ir

/ 0 نظر / 3 بازدید