تشکر

سلام مهربونم
خیلی خوشحالم که به خلوت گاه من سر زدی
فضای خلوت گاهم رو با عطر وجودت معطر کردی عزیز دل
نظر یادت نره

مُــפֿـٰاطَبــِــ פֿـآصْــ

با احتیـ ـاط عآشـــ ـق شویــב جــבایــی פֿَـبـــ ـر نمیڪــنــב!

قطـار مے روﬤ

تــפ مے روے

تمآҐ ایـــωـــتــڪًـاه مے روﬤ

פּ مــــסּ چقــﬤر ωـــاﬤه اҐ

ڪــﮧ ωـــالهای ωـــالــ

ﬤر انتظــار تــפּ

ڪــنار ایـסּ قطـار رفتـــﮧ ایـــωـــتــاבه اҐ

פּ همـچنــاלּ

به نرבه هاے ایـــωـــتــڪًـاه رفتـــﮧ

تڪـیـﮧ בاבه اҐ

 

...

 

زمستان در راه است...

ولی...

نمیدانم چرا ...!!!؟؟

دارند این روزها هی

.......بلند تر میشوند..........

" بی تـــــــــــــــــــو"...

نویسنده : پرسان

اگـ ه

نـخـونـدی

نـظـ ر

نــ ده

لــ طفـ ا

اینـ جا

از این کامنـ تا : (مرسی قشنگ بود)

نـ.......ــــــداریم!!!!!

 

به پاس همه بودنت دلم میخواهد

 قشنگترین جمله هارا بنویسم.

پرعشق ترین بوسه ها

 نثار تمامی وجودت......

گر تو را با ما تعلق نیست ،

 مارا شوق هست ،

گر تو را بی ما صبوری هست ،

 ما را تاب نیست ...

.
.
.
.
.
.
.

لایک کنی
لایک نکنی
نظر بدی
نظر ندی
مهم نی...!
همین که واسه چند دقیقه بیخیال غم و غصه هاتو دغدغه هات بشی
برای من کافیه


وقتی شما لایک نمی زنید
احساس آمریکایی بودن بهم دست میده
چون
.
.
.
.
.
.
.
هیچ غلطی نمیتونم بکنم!!

آدم وقـتی یـه حـس تکرار نشدنی رو
با یکی تجـربه مـیکـنه ..
دیگه اون حــس رو با کـس دیگه ای
نـمیـتونه تـجـربه کـنه !
بـعـضی حــس هـا ..
خــاص و نــاب هـسـتـنـد ..
مـثـل بــعـضـی آدم هـا ..!


کنار بزن سیاه لشکر جدایی هارا
بوسه ها را صف کن
میخواهم قیامت کنی
دوباره در دلم میخواهم
دوباره عاشق شوم
وجان دهم در هوای تو
فقط کمی واقعی تر باش که خیال من باورش بشود
حضورت خیالی نیست


دیروز پینوکیو ادم شد
و امروز ادمها پینوکیو
من از عاقبت مادر بزرگ میترسم
اگر شینل قرمزی گرگ شود

این روزها من
خدای سکوت شده ام
خفقان گرفته‌ام تا
آرامش اهالی دنیا
خط خطی نشود..

به دلبستگی هایم دست نزن !
عواقب  دارد
شاید در خاطر من
اشتباهی شوی

تـو میـرَوے وَ اینـْـهـآ میــمــانـَنـْב تــآ اَبـَـב
یـِـکـْـ بــُغـْـضــِ لـَـعْــنـَــتــے یـِـکـْــ آهْـ
و یـــِـکـْـ سـُـوآلـِـ بـے جـَـوآبـْــ
هـَـنــوزْ گـآهــے בِلـَـتـْـ بـَـرآیـَـمـْـ تــَـنـْـگـْـ مـیـشَــوَבْ...؟؟


قــول بــده کــه خــواهــی آمــد
امــا هــرگــز نیــا!
اگــر بیــایــی
هــمه چیــز خــراب می شــود!
دیــگر نــمی تــوانــم
اینــگونــه بــا اشتــیاق
بــه دریــا و جــاده خیــره شــوم!
مــن خــو کــرده ام
بــه ایــن انتــظار،
بــه ایــن پــرســه زدن هــا
در اسکــله و ایستــگاه!
اگــر بیــایــی
مــن چشــم بــه راه چــه کســی بمــانــم؟

از
از "تو" بدم می آید! ... ببخشید!
تو سنگی!
و من یک تکه شیشه!
"سنگ بودن تو" شاید که شوخی باشد
"ولی شکستن من"
جدی است!

گاهی نیاز داری به یه آغوش بی منت،
که تو رو فقط و فقط واسه خودت بخواد.
که وقتی تو اوج تنهایی هستی باچشماش بهت بگه:هستم تا ته تهــــــــش


گفته بودی، از غرورم، از سکوتم، خسته ای
من شکستم هر دو را
گفته بودم،از سکوتت،از غرورت خسته ام
به خاموشی مغرورانه ات
شکستی تو مرا

چه طمع تلخی دارد
" دروغ "
که میتوانی حتی
شیرینی " عشق " و " اعتماد "
را زهر مار کند ...

بغض داری؟
آروم نـیستی؟
دلت بـــراش تـنگ شده!
حــــوصله هـیـچـکسو نــــداری؟!
حالا...
یــاد لحظه ای بیفت کـه
اون هــمه ی بی قــــراری هــای تــــو رو دیــــــد
امـــــــا !!!چـشمـاشـو بست و رفــت... !
 

به سلامتی کسی که
بخاطرش گریه کردم ....!!!
و
رفت برای رفیقهاش
تعریف کرد...
 و
خندید...!!!

می پسندم زمستان را که معافم می کند
از پنهان کردن
دردی که در گلویم می پیچد,
اشکی که در نگاهم می چرخد,
و همه فکر می کنند که
سرما خورده ام...!!!

«سخته از بغض گلو درد بگیری همه بگن لباس گرم بپوش»

تنــ ـهآیے
یـــعنـے
یـﮧ موبــآیـ ـل داشتـﮧ بــآشے
ڪـﮧ شـبـ ـهآ همــ روے "Silent" نذآریــشــ


/ 6 نظر / 6 بازدید
پرسان

[منتظر][ماچ][ماچ][ماچ][گل][گل][گل][گل]

پرسان

میدونی بهترین دوست کیه اونی که اولین قطره ی اشکتو میبینه دومیشو پاک میکنه و سومی رو تبدیل به خنده می کنه [لبخند]

پرسان

زمستان در راه است... ولی... نمیدانم چرا دارند این روزها هی بلند تر میشود... بی تو...

پرسان

گاهی بی هوا دلم هوایت را میکند... هوای تو؛تویی ک هیچوقت هوایم را نداشتی...

پرسان

"درونم غوغاست"... ساده ميشكنم بايك تلنگركوچك اينگونه نبودم... "شدم"

پرسان

تراشکار ماهري شدم بسکه تو نيامدي و من براي دلم بهانه تراشيدم !