عصریخ بندان

خارپشت‌ها وخامت اوضاع را دریافتند و تصمیم گرفتند دورهم جمع شوند

و بدین ترتیب خود را حفظ کنند.

Among them, the hedgehogs, realizing how vital the condition is, decided to gather up and squeeze all together to survive the stinging chill.

وقتی به هم نزدیکتر بودند گرمتر می‌شدند،

ولی خارهایشان یکدیگررا زخمی می‌کرد. برای همین ازکنار هم دور شدند.

They got warm all right then, but their bur scratched and hurt one another. So… they ran apart.

با دور شدن از هم آن‌ها نیز یکی یکی از سرما یخ می زدند و می‌مردند...

Now that they had separated, and each running alone, they started to freeze to death…

one by one…

خارپشت‌ها مجبور بودند برگزینند:

یا خارهای دوستان را تحمل کنند و یا نسل‌شان از روی زمین محو گردد

They had to choose:

whether to tolerate each other’s burs, or to vanish forever from this good earth.

پس بازگشتند و گرد هم آمدند.

آموختند که با زخم‌های کوچکی که از همزیستی بسیار نزدیک

با دوستان و اطرافیان به وجود می‌آید کنار بیایند و زندگی کنند.

چون گرمای وجود آنها مهم‌تراست.

So, they came backand united again.

They learnt to live with the scratches caused by living together, and survive in return. Because this warmth was worth it.

و این چنین توانستند زنده بمانند.

And so, they survived.

تمام خنده هایم را نذر کرده ام

تا تو همان باشی که صبح یکی از روزهای خدا

عطر دستهایت ، دلتنگی ام را به باد می سپارد . . .

نـــــــــــــــــظربدهید . . .

http://SmsArsis119.persianblog.ir

/ 0 نظر / 4 بازدید