مردم این شهر

آدم‌ها می‌روند
چون بهانه‌ای برای ماندن ندارند
همان آدم‌ها برمی‌گردند
چون می‌فهمند
برای ماندن بهانه لازم نیست..

/ 3 نظر / 9 بازدید
پرسان

اِنـصـــآفــــ نـیـستــــــ کــه دُنـیــآ آنـقـَـدر کـوچَـکـــــ بـآشـَــد کــه آدَمـ هــآی تـکـرآری رآ روزی صـَـد بــآر بــِبـیـنــی و آنـقـَـدر بـُزرگــــــ بــآشَــد کــه نـَتـَـوآنـی آن کَـسـی رآ کـه دلـَتـــــ مـیـخواهــَـد، حـَـتــی یـِکــــ بــآر بـبــیـنــــی...!!

پرسان

دلتنگی مرض عجیبیست.....آدم را...آرام...آرام.....ناآرام میکند....!

پرسان

. روزهای سختی رو میگذرونم !!! وقتی که نیستی همه چیز تنگ میشود نفسم دنیایم دلم !