پروازکن

 عمیق ترین درد زندگی مردن نیست بلکه گذاشتن سدی در برابر رودیست که از چشمانت جاری است. عمیق ترین درد زندگی مردن نیست بلکه پنهان کردن قلبی است که به اسفناک ترین حالت شکسته است. عمیق ترین درد زندگی مردن نیست بلکه نداشتن شانه های محکمی است که بتوانی به آن تکیه کنی و از غم زندگی برایش اشک بریزی. عمیق ترین درد زندگی مردن نیست بلکه ناتمام ماندن قشنگترین داستان زندگی است که مجبوری آخرش را با جدایی به سرانجام برسانی
صبر کردن دردناک است ، و فراموش کردن دردناکتر ، ولی از این دو دردناک تر این است که ندانی باید صبر کنی یا فراموش...

سه نقطه که هیچ ...

اگر تمام دلم را نقطه چین کنم ،

باز برای ابراز تنهایی ام جا تنگ است...

سلام روزگار... چه میکنی با نامردی مردمان ؟

من هم ..اگر بگذارند ...

دارم خرده های دلم را...

چسب میزنم... راستی این دل ..

دل می شود ؟

/ 9 نظر / 6 بازدید
شهنام

دوست خوبم زيباست درباران تازه شدن ها....

پريسا عرب احمدي

ياددوستاي دانشگاهيم افتادم فكركنم باهم بوديم البته من از شما چيزي درحدگمانم مي دونم ولي اگه شناختي منو حتما بهم بگو ارادت كامل استاد....

سپهرايرواني

يه چيزي توذهنم است كه شايد درست نباشه بگم ولي وبت اونقدرم كه طرفدارات مي گن زيبانيست!

ساجده

راستي تازه چي داري !؟

علي شهرياري

يادش به خيرايامي كه خواهدگذشت وما از ان بي خبريم...

زهره

راستي از اخرين باري كه شمارروديدم خيلي روزا گذشت ولي هميشه به يادتم اينجاروهم به يه سختي پيداش كردم نمي دونم خودت هستي يانه!؟ اما هنوزم دوست دارم مثه قديما....

محسني

راستي بابت پرو‍ه هاي دانشجويي ممنونم خيلي با حال بود كف همه بريدو... بازم ممنونم ازت . . مهندس خيلي مي خوامت...

گمنامه حسود

سلام منو نمي شناسي اكه اشاره به يكي از دوستام كنم حتما منوخواهي شناخت امانه... هميشه دوستم بهم مي گفتم كه خيلي طرفدارداري واعتراف مي كنم كه تا حالانتونسته بودم كنترلاكتوببينم توسيه مي كنم اون قسمتو حذفش كن امروزديدم تعجب كردم واقابي نظيره حتما ببينش عالي بودولي نمي تونم به خاطراين دوستم خودمومعرفي كنم جون از دوس داشتن زيادت خيلي دوونه وحسودشده ... اما يه جورايي پيدات مي كنم ويواشكي درگوشت مي گم خيلي آروم ونجواكنان ... چيه بگم ... حروقت پيدات كنم خوشبحالت نشه ... تا اون روزراهي نيست... . . . اگه خواهشي بكنم ...!!!!؟؟؟ فراموشش كن !!؟؟ . توكجاهومن ...كجا!!!؟ . . . هروقت بهت سرمي زنم آروم ميشم اينجاتنهاآرامگاهه منه ... بااين تفاوت كه ابدي نيس!!! فعلا.

---

به روزرساني كن عزيز