پیام عشقولانه من

I LOVE YOU

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 قلب من با قلب توخورده گره نکنه نازکنی باز کنی این دوگره

    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

واسه اینکه یه گل بخنده حتمأباید ابری گریه کنه،ابرتم گلم،همیشه بخند.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 ماکه به دل عشق تو را کاشتیم،ماکه به سرشوق تو پنداشتیم،بود اگرصحبت دوست داشتن،بیشتر ازهر که تو را دوست داشتیم.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 شمع این مساله را بر‎ ‎همه روشن کرد/ که تواند همه شب گریه‎    ‎بی شیون کرد.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 دارم به دل صحبت یاران رفته را/ یاری کن ای اجل که به یاران رسانیم.

    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض/ پادشاهی کامران بود از گدایان عار داشت‎ ‎.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد/ در دام مانده مرغی صیاد رفته باشد.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

دوری پایان دوستی نیست لطیف ترین غم دنیاست.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ای خدایی که به یعقوب رساندی یوسف،این زمان یوسف من نیز به من باز رسان

 

 

/ 1 نظر / 6 بازدید