قدرت کلمات

به نام خداوندرحمتگر مهربان

قدرت کلمات

چند قورباغه از جنگلی عبور می کردند که ناگهان دوتا از آنها به داخل گودال عمیقی افتادند.

بقیه قورباغه ها در کنار گودال جمع شدند و وقتی دیدند

 گودال چقدر عمیق است به دو قورباغه گفتند که دیگر چاره ای نیست و شما خواهید مرد.

ااما قورباغه های دیگر دائماً به آنها می گفتند که دست از تلاش بردارید ،

 چون نمی توانید از گودال خارج شوید ، به زودی خواهید مرد.

دو قورباغه این حرفها را نادیده گرفتند وبا تمام توانشان کوشیدند که از گودال بیرون بپرند.

بالاخره یکی از قورباغه ها

، تسلیم گفته های دیگر قورباغه ها شد و

 دست از تلاش برداشت.

او بی درنگ به داخل گودال پرتاب شد

 و مرد.

اما قورباغه دیگر با حداکثر توانش برای بیرون آمدن از گودال تلاش می کرد.

بقیه قورباغه ها فریاد می زدند که دست از تلاش بردار،

اما او با توان بیشتری تلاش می کرد و سرانجام از گودال خارج شد.

وقتی از گودال بیرون آمد ،

 بقیه قورباغه ها از او پرسیدند :

مگر تو حرفهای ما را نشنیدی؟

معلوم شد که قورباغه ناشنواست.

در واقع او تمام مدت فکر می کرده که دیگران

 او را تشویق می کنند !!!

/ 0 نظر / 2 بازدید