عکس/پرچم ایران از ابتدا تاکنون !

درفش کاویانی ، نمادی از کاوه آهنگر ، فریدون و جمشید

 

هخامنشیانکوروش بزرگ

درفش به جا مانده از کوروش بزرگ

 

دیگر درفش های هخامنشیان:

فروهر آراسته شده به سه رنگ سبز ، سفید ، قرمز به جا مانده از دوران هخامنشیان

 

اشکانیان

درفش اشکانیان با خورشید آراسته می شده است

 

ساسانیان

درفش کاویانی در دوران ساسانی هم مطرح بوده است 

سیاه جامگان

رنگ سیاه نماد پیروان ابومسلم خراسانی 

سرخ جامگان

رنگ سرخ نماد پیروان بابک خرم دین 

غزنویان

سلجوقیان

 

تیموریان

 

دوران صفویه

مهم ترین و اصلی ترین پرچم دوران صفویه

نشان شیر و خورشید برای اولین بار به طور رسمی از اینجا وارد پرچم ایران شده است 

پرچم شاه اسماعیل 

پرچم شاه تهماسب 

افشاریان

پرچم های نادر شاه افشار

 

دوران زندیه

 

دوران قاجار

پرچم دوره آقا محمد خان

 

پرچم دوره محمد شاه

 

پرچم ایران در دوران ناصرالدین شاه ، مشروطیت و پهلوی 

دوران پهلوی

در برخی از درفش های دوره پهلوی تاج پهلوی دیده می شود 

جمهوری اسلامی


/ 1 نظر / 12 بازدید
حسن

سلام خیلی جالب بود... ممنون[گل]