خدای من

زندگی دل به خدا باختن است

تا درِ خانه ی او تاختن است

زندگی مثل عبوری است سریع

بذر عشق در دلِ شب کاستن است

زندگی مثل تلاشی است مُدام

با بد و خوب زمان ساختن است

زندگی پنجره ای رو به خداست

 " هیچ گاه "

به خاطر " هیچ کس " 

 دست از " ارزشهایت " نکش؛

 چون ... زمانی که آن فرد از تو دست بکشد؛

 تو می مانی و یک " منِ " بی ارزش ...!

آه میکشد زمین

و آدم برفی در چشمانم
آب میشود،
پیراهنش به انجماد میرساند
گونه هایم را...

درد ،
گر میگیرد ،
در امتداد گونه هایم
.
.
آه میکشد زمین
در دهان هوا
و ذوب میشود انجماد گونه هایم
درچگالی دستانم...

میبلعم،
آه زمین را
تسلی درد گر گرفته ام
در شریان سرد روزگار

دلم که می‌‌گیرد
دیگر ولم نمی‌‌کند...
 
/ 0 نظر / 11 بازدید