صاحب این عکس اشک ملیونها آدم رو در آورده!

صاحب این عکس اشک ملیونها آدم رو در آورده! وخدا شاهده که اشکً من رو هم در آورد.ولی متاسفانه درنهایت راهش بسوی آتش است و نه زیبایی اش و نه هیج جیز دیکری برایش سودی ندارد.

/ 1 نظر / 21 بازدید
shiba

خخخخخخخخخخخخ....!!!!![خنده][بغل]