زمان

چهل روز گذشت...بابای خوبم ۴۰ روزه که ندیدمت...فکر کنم این طولانی ترین زمانیه که ازت دورم...حتی وقتی دانشجو بودم و ازت دور دلم به شنیدن صدات خوش بود...اما حالا چی؟ ۴۰ روزه سرمو رو شونه هات نذاشتم.۴۰ روزه منو نبوسیدی.۴۰ روزه که نگفتی جان بابا دختر بابا...بابایی دلم می خواد بترکه دیگه طاقت دوریتو ندارم.بابایی تو که رفتی و میدونم جات خیلی خوبه ولی من چی؟؟؟ تا کی باید نبودت رو تحمل کنم؟بخدا خیلی سخته.هر روز به عکست سلام می کنم و تو از میان عکست به من لبخند میزنی و دست نوازش  رو سرم می کشی.بابایی ۴۰ روز گذشته اما هنوز باورم نمیشه.بابایی تا حالا دیدی کسی موقع دیدن فیلم عروسیش اشک بریزه؟ من اشک ریختم خیلی زیاد چون توی فیلم کنارم بودی ولی الان نیستی.بابایی منم دختر لوس بابا پاشو ببین دیگه تحمل ندارم.اگه به خاطر مامان نبود می خواستم همین الان بیام پیشت تا دوباره منو در اغوش بگیری و دم گوشم زمزمه کنی .دلم برای همه چیزت تنگ شده حتی برای عصبانیتت...بابا حاضرم همیشه دعوام کنی و باهام حرف نزنی ولی باشی.اونجا روی مبل مخصوص خودت بشینی و من بشینم صبح تا شب تماشات کنم.بابایی اخه چرا اینقدر زود رفتی؟ من هنوز بهت احتیاج دارم.یادته می گفتی تا بابا داری نگران هیچی نباش و از هیچی نترس؟ حالا چی؟ حالا دیگه وقت نگرانیه...چرا رفتی؟؟ آخه چرا؟؟؟ بابایی دوستت دارم خیلی خیلی زیاد.ببخش اگه خیلی اذیتت کردم.ببخش اگه گاهی دختر بدی میشدم.ببخش اگه کم گفتم دوست دارم.ببخش اگه این اواخر کمتر بهت سر میزدم.ببخش ببخش...با همه دلم دوستت دارم.هیچ دختری به اندازه من باباشو دوست نداره.حیف که نیستی و جات برای همیشه خالیه...بابایی خوابتو دیدن که گفتی همه چی خوبه فقط دلت واسه خانواده ات تنگ شده...قربون دلت برم.دله من هم خیلی تنگه خیلی خیلی.....بابایی دیگه اشک مجالم نمیده بیشتر بنویسم.به خدا میسپرمت.یه جای خوب کنار خودت واسم نگه دار میدونم می بینمت یه روز دوباره . . .

/ 0 نظر / 3 بازدید