در دلت با خدا سخن بگو

http://khoshmanzar.blogfa.com/'نامه ای از خدا به انسانها

نامه ای از طرف خدا به همه انسان ها:

برگرفته از آیات قرآن:

سوگند به روز وقتی نور می گیرد و به شب وقتی آرام می گیرد

که من نه تو را رها کرد ه‌ام و نه با تو دشمنی کرده‌ام(ضحی 1-2)

 افسوس که هر کس را به تو فرستادم تا به تو بگویم دوستت دارم و راهی

پیش پایت بگذارم او را به سخره گرفتی. (یس30)

http://khoshmanzar.blogfa.com/'نامه ای از خدا به انسانها

 و هیچ پیامی از پیام هایم که به تو رسید و از آن روی گردانیدی. (انعام 4)

 و با خشم رفتی و فکر کردی هرگز بر تو قدرتی نداشته ام (انبیا 87)

 و مرا به مبارزه طلبیدیو چنان متوهم شدی که گمان بردی خودت

بر همه چیز قدرتداری. (یونس 24)

و این در حالی بود که حتی مگسی را نمی توانستی و نمی توانی بیافرینی

و اگر مگسی از تو چیزی بگیرد نمی توانی از او پس بگیری (حج 73)

 

http://khoshmanzar.blogfa.com/'نامه ای از خدا به انسانها

پس چون مشکلات از بالاو پایین آمدند و چشمهایت از وحشت فرو رفتند

و تمام موجودیتت لرزیدچه لرزشی، گفتم کمک هایم درراه است وچشم

دوختم ببینم که باورم میکنی امابه من گمان بردی چه گمان هایی.(احزاب 10)

تا زمین با آن فراخی برتوتنگ آمد پس حتی ازخودت هم به تنگ آمدی ویقین

کردی که هیچ پناهی جز من نداری، پس من به سوی تو بازگشتم

تا تو نیز به سوی من بازگردی ، که من مهربان ترینم در بازگشتن. (توبه 118)

وقتی در تاریکی ها مرا به زاری خواندی که اگر تو را برهانم با

منمی‌مانی، تو را از اندوه رهانیدم اما باز مرا با دیگری در عشقت

شریک کردی. (انعام 63-64)

 

 

این عادت دیرینه ات بوده است، هرگاه که خوشحالت کردم از من روی

گردانیدی و رویت را آن طرفی کردی و هر وقت سختی به تو رسید

از من ناامید شده‌ای. (اسرا 83)

آیا من برنداشتم از دوشت باری که می شکست پشتت؟ (سوره شرح 2-3)

غیر از من خدایی هست که برایت خدایی کرده است ؟ (اعراف 59)

 پس کجا می روی؟ (تکویر26)

پس از این سخن دیگر به کدام سخن می خواهی ایمان بیاوری؟ (مرسلات 50)

چه چیزجزبخشندگی ام باعث شدتامرا که میبینی خودت رابگیری؟(انفطار 6)

مرا به یاد می آوری ؟

من همانم که بادها را می فرستم تا ابرها را در آسمان پهن کنند

و ابرها را پاره پاره به هم فشرده می کنم تا قطره ای باران از خلال آن ها

بیرون آید و به خواست من به تو اصابت کند تا تو فقط لبخند بزنی، و این

در حالی بود که پیش از فرو افتادن آن قطره باران، نا امیدی

تو را پوشانده بود (روم 48)

من همانم که می دانم در روز روحت چه جراحت هایی برمی دارد ، و

در شب روحت را در خواب به تمامی بازمی ستانم تا به آن آرامش دهم

و روزبعد دوباره آن را به زندگی برمی انگیزانم و تا مرگت که به سویم

بازگردی به این کار ادامه می دهم. (انعام 60)

من همانم که وقتی می ترسی به تو امنیت می‌دهم (قریش 3)

برگرد، مطمئن برگرد، تا یک بار دیگر با هم باشیم (فجر 28-29)

http://khoshmanzar.blogfa.com/'نامه ای از خدا به انسانها

تا یک بار دیگه دوست داشتن همدیگر را تجربه کنیم. (مائده54 )

التماس دعا

 

/ 0 نظر / 47 بازدید