برای پرسان و...

صبر کن! ... چمدانت را نبند ... اندکی نگاه ترک خرده و صدای ابریم را هم در دستمالی سپید گذاشته ام، بگذار در چمدانت و هر جا در چشم باد بلاتکلیفی دیدی ، دستمال را به دست باد بده و بگذار به هر سو که می خواهد بوزد، کفش های سرنوشتت را به پا کن ، من کنار در ایستاده ام. برایت پیاله ی آب در سینی آماده کرده ام که برگ های سبز نارنج را غرق کند، کنارش دفترچه خوانده نشده ام را گذاشته ام که انباری است برای کلمه ها ، بیا از زیر سینی رد شو و رو به رفتن های ناپیدا برو، جاده، همان جاده ی است که هیچ گاه بازگشتی ندارد ...

من همین جا می مانم و عاشقی را تمام می کنم ...

بگذاشتی ام غم تو نگذاشت مرا
حقا که غمت از تو وفادار تر است

سرکش شده اند ...!!
فریاد هایم دیگر توان مقابله ندارند
در این هوای پاییزی
داشتن آنها را بیشتر احساس میکنم 
در این غروب های تنهایی ..!!
این بغض ها در گلویم ...!!
چون کوهی
در آستانه فورانند ...!!

پیامک های من

/ 5 نظر / 8 بازدید
پرسان

سلااااااااااااااااام [بغل][بغل][بغل]

پرسان

وااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای[وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک]

پرسان

[وحشتناک]وای منونم خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی گلید [ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل]

پرسان

خیلییییییییییییییییی دوستون دارم خیلی ماهیدبه خداااااا نمیدونم چجوری ازتون تشکرکنم [خجالت][خجالت][خجالت]

پرسان

[ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل][ماچ][گل]اگه تموم گلای دنیاروهم بدم بازم کمه هرچندهیچ گلی به پای شمانمیرسه [گل][گل][گل]