این منم

مهربانـــم !

شرمنــده ام

کــه هیچ وقت، مهربانــی هایت را منتشـــر نکردم

امـا تــا دلــت بخواهد گلایـه هـا را “پست” کردم

… و غریبه هــا “لایک” زدند …

… کــاش می توانستم

صدای تــو را بنویسم


این منم ..........

به قول بعضیا یه عاشق‎ ‎یا یه دیوونه ........

یا کسی که می خواد خودشو با نوشتن آروم کنه ......

اگه تو هم یه عاشقی ، پس به دشت شقایق خوش اومدی ! اگه خواستی به عنوان یادگاری یه گلبرگ از این جا بچین ، فقط واسه یادگاری ...

       حرفی نیست...
          خودم سکوتت را معنی می کنم!
         کاش می فهمیدی،

         گــــــــــاهی....همین نگــــاه ســـــــــــــــــــردت...
         روی زمستان را هم کم می کنـــــــــد...!

                     

من به دنبال کسی می گردم که

او به من غم بدهد و من دل را با او تقسیم کنم

و دوتایی با هم به سراغ آن بهاری برویم که

شقایق را به بیابان هدیه داد ....

من به دنبال کسی می گردم که

او کمش را با من تقسیم کند و من تمام دل و احساس وجودم را ....

دیگرنمی خواهم صدای ملامت رااز حنجره ی

شقایق های وحشی بشنوم  من تو را می

خواهم .مندست سبز تو را برای شکوفایی گل

های وجودم می خواهم بیا که اشکهایم بهانه ی تو

را میگیرند بیا که پریان احساسم پرواز را فراموش

کرده اند بیا که حوریان اشکهایم قسمخورده اند که

راه قدم هایت را نمناک کنند  تا ابد منتظرت می

مانم....

 

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
زهره

خيلي عالي بود دوست دارم

شهرام وبروبچه تنها

مرسي بازم مثه هميشه به يادت هستيم درغربت وتنهايي به يادت بوديم وهستيم وخواهيم بود ممنونم