دوس دارم ببرمت ی جای شلوغ !!!

دلــــــم پـُـــــر است ...
پـُـــــرِ پـُـــــرِ پـُـــــر ...........
آنـقـــــــدر کـه گـــــــاهـی اضـافـه اش ؛
از چـشـمـانـمــــــ می چـــــــکـد ...!!!

/ 1 نظر / 10 بازدید
سیما

دلتنگي همون مكثيه كه رواسمش ميكني،وقتي شماره هاي گوشيت رو مياي پايين