وزش ظلمت

گوش کن . . .

                    وزش ظلمت را می شنوی . . .!؟

           من غریبانه به این خوشبختی می نگرم . . .

               قبول باشه عبادات تون - التماس دعا

.

.

.

ادامه دارد. . .

سلام  هم آبادی ‘ من نیز ساکن دهکده شما هستم .

هیچ پیش آمده کز هستی دلگیر شوی
هیچ پیش آمده کز جان و جهان سیر شوی

.
.
.
.
هیچ پنداشتی ای بسته به آینده امید
عاشق صبح سپید
ای به سودای طلوع سحری جسته زجا
راهپیمای جهان فردا
کز پس عمری سعی و عمل و شوق و امید
زیر آوار شب تیره زمین گیر شوی؟
وندر این دامگه جهل و جنون زرق و ریا
به گناهی که چرا دم زدی از چون وچرا
هدف ناوک مرد افکن تکفیر شوی
هیچ پیش آمده کز هستی دلگیر شوی
هیچ پیش آمده کز جان و جهان سیر شوی
ادامه دارد . . .
/ 1 نظر / 4 بازدید
نرگس تنها

خیلی باحاله . . . ای کاش می شد حالاکه نشده . . . شایدبشه . . . شایدنشه . . . خدانگهدارتون بازم ازاین متنای باحال بزارین . . . بای . . .