پیامک های من برای تو

حاصل عشــــــق مترسک به کلاغ
" مـــــــرگ" یک مزرعــه است...
ـــــhttp://smsarsis119.persianblog.irـــــ
و مترسک عاشق شد
بیچاره نمیدانست کلاغ ها هیچ وقت نمیرسند...
ـــــhttp://smsarsis119.persianblog.irـــــ

وقتی مترسک پای تنهایی پرنده نشست
پرنده دلتنگی اش را در گلوی زخمی سازش کشت...
از آن پس گوشمان را سپردیم به صدای قار قار کلاغ ها....
ـــــhttp://smsarsis119.persianblog.irـــــ

چه زیبا می گفت مترسک
وقتی نمیشود رفت. همین یک پا هم اضافیست . .
ـــــhttp://smsarsis119.persianblog.irـــــ
همچنان که سیاهم دوستم بدار؛که اگر سفید باشم همه دوستم خواهند داشت
ـــــhttp://smsarsis119.persianblog.irـــــ
ک ی
گرگ هم که باشی بره ای خواهی شد
و رسالت عشق این است
شدن آنچه نیستی...
ـــــhttp://smsarsis119.persianblog.irـــــ
کجاست جسدآنانی که
ادعا می کردند:
بدون 'من' میمیرند...
ـــــhttp://smsarsis119.persianblog.irـــــ
این روزها ساکت که بمانی…
می رود به حساب جواب نداشتنت
عمرا اگر بفهمند داری جان میکنی
تا احترامشان را نگه داری...
ـــــhttp://smsarsis119.persianblog.irـــــ
تو انتظار دیدنت یک عمریه تنها شدم
دارم میسوزم این روزا ازداغ عشق تو گلم
عشق تو مثه آتیشه اما خودت کوه یخی
ـــــhttp://smsarsis119.persianblog.irـــــ

/ 1 نظر / 8 بازدید
شلدون

سلام. با اجازه، لینک تان کردیم.